นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสิ่งใดบ้าง

คำแถลงการณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับการประมวลผลผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตลอดจนการบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูล และแสดงคำแถลงการณ์ฉบับนี้ที่เป็นของ Mars, Incorporated และบริษัทต่างๆ ในเครือของ Mars, Incorporated คำแถลงการณ์ฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ได้แสดงคำแถลงการณ์ฉบับนี้ หรือรวมลิ้งก์เข้าไว้ในคำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของตนเอง คำแถลงการณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลใดๆ หรือการผสมผสานของข้อมูลใดๆ ที่อาจเป็นไปได้ว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ

เราปรับแนวทางการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศหากหน่วยงานเชื่อว่ามีปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้น

หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของ Mars ที่เป็นเจ้าของหรือดูแลเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมจะเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลและมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ คุณสามารถติดต่อผู้ควบคุมดูแลข้อมูลผ่านทางเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความเป็นส่วนตัวทั่วโลกได้ตามรายละเอียดติดต่อด้านล่าง

ข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผล

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลหลายประเภทที่คุณมอบให้กับเรา รวมไปถึงรายละเอียดติดต่อส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การจ้างงาน และประชากรศาสตร์ของคุณ

 • รายละเอียดติดต่อส่วนตัว รวมไปถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมอบข้อมูลเหล่านั้นให้เราในระหว่างการลงทะเบียนทางออนไลน์ หรือเมื่อคุณกำลังทำธุรกิจกับเรา หรือให้บริการแก่เรา บางเว็บไซต์อนุญาตให้คุณสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อสร้างบัญชี
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อต่างๆ ที่คุณดำเนินการบนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงข้อมูลของบัตรชำระเงินและรายละเอียดการส่งสินค้า
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมไปถึงความชอบในงานด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษที่ได้ระบุไว้ ประวัติการทำงาน และข้อมูลที่ได้ให้ไว้เมื่อได้ยื่นใบสมัครแก่เราทางออนไลน์
 • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ รวมไปถึงข้อมูลด้านอายุ เพศ งานอดิเรกหรือกิจกรรม ข้อมูลความชอบส่วนบุคคลหรือความชอบด้านอื่นๆ และข้อมูลในทำนองเดียวกัน

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ รวมไปถึง รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อมูลทางประชากรศาสตร์จากบุคคลที่สามและแหล่งอื่นๆ ข้อมูลนี้อาจถูกนำไปรวมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ได้อธิบายไว้ในคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติ:

 • ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) หรือรหัสระบุตัวตนของอุปกรณ์ของคุณ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ ประเภทของบราวเซอร์ เว็บไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชมก่อนหรือหลังจากที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้าที่เยี่ยมชม และกิจกรรมต่างๆ ที่ทำในเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนปฏิกิริยาของคุณที่มีต่อโฆษณา
 • หุ้นส่วนด้านการให้บริการและโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามอาจเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยอัตโนมัติเช่นกัน
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราได้ที่ด้านล่าง

ข้อมูลนี้ได้ถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณและผ่านบุคคลที่สามที่คุณได้อนุญาตให้มอบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว และในส่วนที่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมายในท้องถิ่นผ่านแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยให้สาธารณชนทั่วไปรับทราบต่างๆ เช่น สื่อสังคม

เพราะเหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลและเราจะนำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมไปถึง เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ เพื่อบริหารจัดการการส่งเสริมการขาย (การชิงโชค การประกวด และข้อเสนอต่างๆ) เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อส่งโฆษณาไปให้คุณ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ด้านล่าง:

 • การให้ฟังก์ชั่นการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ที่คุณร้องขอ เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อให้สามารถดำเนินการตามที่คุณร้องขอและเพื่อทำให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
 • การลงทะเบียน การประกวด และการส่งเสริมการขาย: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อลงทะเบียนประกวด เพื่อแจ้งให้คุณทราบผล และเพื่อลงทะเบียนเพื่อรับฟังก์ชั่นการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ และบริการบางประเภทที่สอดคล้องกับความชื่นชอบด้านการตลาดที่คุณได้เลือก
 • เพื่อสื่อสารกับคุณและมอบข้อมูลให้คุณ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อตอบคำถามหรือความเห็นของคุณ เพื่อส่งข้อมูลอัพเดทและข่าวสารให้คุณ และเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ (ในกรณีที่คุณยื่นประวัติย่อของคุณไว้เพื่อสมัครงาน) นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่งมอบเนื้อหาและข้อมูลที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง สินค้าตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าของเรา หรือสินค้าจากบริษัทที่อยู่ในเครือของเรา เราขอให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่แจ้งที่อยู่อีเมลระบุว่ามีความประสงค์ที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อมูลอัพเดทจากเราหรือเว็บไซต์ของเราหรือไม่ และมีเพียงผู้ที่ร้องขอให้เราดำเนินการเช่นนั้นจะได้รับการสื่อสารเพิ่มเติมจากเรา เราอาจถามว่า คุณมีความประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีให้เลือกจากสมาชิกของบริษัทในเครือของเราหรือไม่ และเรายังเสนอทางเลือกในการ “หยุดรับข้อมูล” ให้ผู้เยี่ยมชมได้ตลอดเวลาหากผู้เยี่ยมชมมีความประสงค์ที่จะหยุดรับอีเมลหรือข้อมูลอื่นๆ จากเรา
 • เมื่อเราดำเนินการตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงกับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในช่วงที่คุณทำงานให้เรา ไม่ว่าจะเป็นในฐานะลูกจ้าง หรือผู้ให้บริการ หรือสมัครงานกับเราตามความจำเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจ้างงานหรือข้อตกลงในการให้บริการ หากคุณเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อดำเนินการตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงที่เรามีกับคุณ
 • เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้คุณ: เราอาจซื้อและใช้รายชื่ออีเมลที่เลือกขอรับข้อมูล เพื่อติดต่อลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเราเชื่อว่าอาจมีความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทในเครือของ Mars เราจะเคารพต่อคำขอเพื่อหยุดรับข้อมูล และขอให้ผู้ที่มอบรายชื่อให้เรารับประกันกับเราว่า ข้อมูลติดต่อทางอีเมลที่ได้ให้มานั้นมีเพียงรายชื่อผู้บริโภคที่ได้แจ้งว่ามีความประสงค์จะได้รับข้อเสนอและข้อมูลทางอีเมลเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์และข้อมูลความชอบส่วนบุคคลเพื่อทำให้สามารถมุ่งเป้าหมายของการทำโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Mars ให้ตรงกับผู้ใช้อย่างเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นโฆษณาที่มีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้ผู้ใช้สนใจมากที่สุด และผู้โฆษณาสามารถแสดงโฆษณาให้แก่ผู้ที่มีความเป็นไปได้สูงสุดว่าจะตอบสนองต่อโฆษณา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการโฆษณาของเรา โปรดดู นโยบายของเราเกี่ยวกับการโฆษณาที่จัดตามความสนใจทางออนไลน์เป็นอย่างไรบ้าง ด้านล่าง
 • เพื่อส่งข้อเสนออื่นให้คุณ: บางครั้งแบรนด์ของเราจะมีข้อเสนอ คูปอง และข้อมูล รวมไปถึง แคตตาล็อก ที่ส่งให้คุณทางไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ในร้านค้าแคตตาล็อกของเรา หรือลงชื่อเพื่อขอรับแคตตาล็อกของเราทางออนไลน์ เราอาจเพิ่มชื่อของลูกค้าเข้าไปในรายชื่อผู้ที่ต้องการรับแคตตาล็อกได้ เราอาจใช้รายชื่อที่เราได้รับจากบุคคลที่สามหรือแหล่งสาธารณะเพื่อส่งข้อมูลนี้ให้คุณ และอาจแลกเปลี่ยนชื่อและที่อยู่ (แต่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลโดยไม่ได้รับความยินยอม) ของลูกค้าที่ใช้บริการแคตตาล็อกของเรากับบริษัทแคตตาล็อกอื่นๆ ซึ่งอาจติดต่อคุณทางไปรษณีย์ดังที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นกิจวัตรอยู่แล้วในธุรกิจแคตตาล็อก คุณอาจเลือกที่จะ “หยุดรับข้อมูล” จากการสื่อสารทางออฟไลน์จากแบรนด์ของเราได้ตลอดเวลา
 • เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ฟังก์ชั่นการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา: เราอาจใช้ข้อมูลซึ่งเราเก็บรวบรวมเพื่อพัฒนาข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ จากบริษัท Mars ตลอดจนเว็บไซต์และฟังก์ชั่นการใช้งานของเรา
 • เพื่อกิจกรรมในการตัดสินใจโดยอัตโนมัติบางประเภท: เราอาจใช้ข้อมูลซึ่งเราเก็บรวบรวม เพื่อส่งโฆษณาทางออนไลน์ และ/หรือสร้างโปรไฟล์บุคลิกภาพสำหรับคุณ รายละเอียดของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม วิธีการในการนำข้อมูลไปใช้ และวิธีการที่คุณสามารถดำเนินการ เพื่อหยุดการนำข้อมูลของคุณมาใช้ในการตัดสินใจแบบอัตโนมัติใดๆ ได้อธิบายรายละเอียดไว้ด้านล่าง

เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลของคุณอย่างไร

เราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ:

 • กับ Mars และบริษัทในเครือของ Mars
 • กับผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่าย ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทต่างๆ ที่เราจ้างเพื่อให้บริการในนามของเรา เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้เพื่อให้บริการสำหรับเรา บริษัทเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น
 • ในกรณีที่ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปพร้อมกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ

เราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึงเนื้อหาของการสื่อสารของคุณ:

 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามการดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาล
 • เพื่อดำเนินการสอบสวนในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคหรือการละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ เพื่อดำเนินการตามการร้องขอของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ หรือเพื่อให้ความร่วมมือในการสืบสวนตามกฎหมายใดๆ
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของบริษัทที่อยู่ในเครือของ Mars หรือของลูกค้าของเรา รวมไปถึงการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการของคุณ
 • เพื่อกระทำการโดยเชื่อว่าเป็นเจตนาดีว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูล เพื่อปกป้องความปลอดภัยของพันธมิตร ลูกค้าของเรา หรือบุคคลทั่วไป

โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจมีแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างออกไปจากแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณยื่นข้อมูลส่วนตัวให้แก่เว็บไซต์ใดๆ เหล่านั้น ข้อมูลของคุณจะได้รับการกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แสดงไว้ในเว็บไซต์เหล่านั้น เราส่งเสริมให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานของเด็กเป็นอย่างไรบ้าง

เว็บไซต์ของเราได้รับการออกแบบและมีเจตนาสำหรับการใช้งานของผู้ใหญ่และวัยรุ่น (อายุ 13 ปีขึ้นไป) เป็นหลักและไม่มีเจตนาให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) เราไม่เก็บรวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ เกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหากทราบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เราจะรับความยินยอมจากผู้ปกครองล่วงหน้าเพื่ออนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นสามารถยื่นข้อมูลส่วนตัวแก่ Mars ผ่านเว็บไซต์ของเรา โพสต์เนื้อหา หรืออัพโหลดภาพถ่ายหรือข้อมูล เราจะดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความยินยอมจากผู้ปกครองโดยพิจารณาตามเทคโนโลยีที่มีอยู่ เราอาจขอให้ผู้เยี่ยมชมใส่วันเกิดเพื่อจำกัดผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ให้เข้าถึงบางเว็บไซต์ พื้นที่ หรือฟังก์ชั่นการใช้งานบางส่วน ในสถานที่ซึ่งกฎหมายในท้องถิ่นกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีอายุที่สูงกว่าอายุที่ระบุไว้ในที่นี้ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเช่นนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดทบทวน หมายเหตุพิเศษถึงผู้ปกครอง [สร้างลิ้งก์ไดนามิก] และประมวลหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านการตลาดของ Mars

นโยบายของเราเกี่ยวกับการโฆษณาที่จัดตามความสนใจทางออนไลน์เป็นอย่างไรบ้าง

เราสนับสนุนหลักการด้านการกำกับตนเองสำหรับการโฆษณาทางออนไลน์ตามพฤติกรรมผู้บริโภคของสหพันธ์การโฆษณาดิจิตอล (Digital Advertising Alliance) ในสหรัฐอเมริกาและสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการเหล่านี้ได้ที่นี่ เราคาดหวังว่าโฆษณาที่เราจัดให้มีทางออนไลน์โดยใช้ข้อมูลที่มาจากความสนใจมีไอคอนทางเลือกการรับโฆษณา เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมและถูกนำไปใช้ ตลอดจนเพื่อให้มีทางเลือกต่างๆ ในการรับข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมข้อมูลมากยิ่งขึ้น ไอคอนจะมีลักษณะเช่นนี้:

logo

เมื่อไอคอนปรากฏขึ้น คุณสามารถทบทวนข้อมูล (และติดตามข้อมูล) เกี่ยวกับการโฆษณาที่จัดตามความสนใจทางออนไลน์ รวมไปถึงผู้ที่ทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลออนไลน์ของคุณ วิธีที่คุณสามารถหยุดรับโฆษณาเช่นนั้น และอื่นๆ อีกมากมายโดยการคลิกที่ไอคอนนั้น

เราแสดงโฆษณาผ่านการโฆษณาที่จัดตามความสนใจทางออนไลน์อย่างไรบ้าง

บางครั้งเราแสดงโฆษณาบนเครือข่ายของเราทั้งในเว็บไซต์ที่เราเป็นเจ้าเอง และเว็บไซต์ที่เราดำเนินการ ตลอดจนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อคุณเยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ของเราหรือดูโฆษณาที่เราจัดให้มีในเว็บไซต์อื่นๆ ทางออนไลน์ คุณอาจเห็นประเภทของโฆษณาที่แตกต่างกัน เช่น โฆษณาที่เป็นข้อความอยู่ถัดจากผลการค้นหาหรือโฆษณาที่เป็นวิดีโอบนหน้าเว็บต่างๆ บางครั้ง โฆษณาเหล่านี้ถูกจัดตามเนื้อหาของหน้าต่างๆ ที่ปรากฏขึ้น แต่บางครั้ง โฆษณาเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยการจับคู่โฆษณาบางตัวเข้ากับความสนใจของคุณดังที่ได้อ้างถึงในกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ ซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้มาก่อนหน้านี้ ด้วยการโฆษณาที่จัดตามความสนใจ เป้าหมายคือ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุดให้คุณรับชม

เพื่อให้สามารถทำเช่นนั้น เราและบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามของเราบางบริษัทใช้เทคโนโลยี เช่น คุ๊กกี้ส์ (cookies) และเว็บบีคอนส์ (web beacons) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ (“ข้อมูลทางออนไลน์”) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลทางออนไลน์นี้มักไม่ระบุตัวตนของคุณให้เราทราบโดยส่วนตัว และตามปกติแล้วมักรวมอยู่กับข้อมูลอื่นๆ เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูล – กลุ่มของผู้ใช้และหมวดหมู่ความสนใจบางหมวดที่เราได้อนุมานตามปัจจัยหลายๆ ด้าน (ตัวอย่างเช่น “แฟนกีฬา”) ข้อมูลทางออนไลน์สามารถรวมไปถึง:

•หน้าเว็บ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่คุณรับชม และลิ้งก์ที่คุณคลิกเมื่อใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ ของเรา ตลอดจนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

•อีเมลของเราที่คุณดูและลิ้งก์ที่คุณคลิกภายในอีเมลฉบับนั้น

•ข้อมูลว่าคุณจะดูหรือคลิกบนโฆษณาที่ได้แสดงให้คุณเห็นหรือไม่

•ข้อมูลทางประชากรศาสตร์หรือข้อมูลความสนใจ รวมไปถึง สถานที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับมาจากที่อยู่ IP และ

•คำสืบค้นที่คุณใส่เมื่อใช้บริการสืบค้นจากผู้ให้บริการบางราย

เราและหุ้นส่วนด้านการโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลทางออนไลน์นี้เพื่อให้สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสนใจของผู้ชมที่เรามีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งรวมไปถึงคุณ ดังนั้น เราจึงสามารถจัดให้มีโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้น หุ้นส่วนด้านการโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามของเรายังใช้ข้อมูลทางออนไลน์นี้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกหลายอย่าง รวมไปถึง (ก) ร่วมกับโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นๆ (ข) สำหรับการรายงานการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (website traffic) สถิติ ข้อมูลการโฆษณา และปฏิกิริยาอื่นๆ ที่มีต่อโฆษณาและเว็บไซต์ที่จัดให้มีโฆษณานั้น และ (ค) เพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณาที่จัดให้มีตามเว็บและโฆษณาทางอีเมล

เพราะเหตุใดคุณจึงต้องการรับโฆษณาที่จัดตามความสนใจ

ผู้บริโภคชอบที่จะได้รับโฆษณาที่จัดตามความสนใจเนื่องมาจากหลายเหตุผลด้วยกัน โฆษณาที่จัดตามความสนใจมีประโยชน์ เพราะโฆษณาเหล่านี้ถูกจัดให้เหมาะกับความสนใจบางอย่างโดยเฉพาะของแต่ละบุคคลมากกว่า ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เลี้ยงแมวอาจเห็นโฆษณาที่เกี่ยวกับอาหารแมวมากกว่าที่จะเห็นโฆษณาสำหรับบริการอาบน้ำและตัดขนสุนัข นอกจากนี้ โฆษณาที่จัดตามความสนใจยังมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะช่วยให้คุณค้นพบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณจริงๆ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เลี้ยงสุนัขอาจเห็นโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การอาบน้ำและตัดขนสุนัขล่าสุด ในขณะที่อาจมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ผู้ที่เลี้ยงแมวจะเห็นโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ล่าสุดในการจัดการกับก้อนขนในแมว โดยสรุปแล้ว การรับโฆษณาที่จัดตามความสนใจสามารถช่วยพัฒนาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด ซึ่งอาจช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตและประสบการณ์ทางสังคมของคุณให้ดีขึ้น นอกจากนี้ คุณจะไม่ได้เห็นโฆษณาเดียวกันซ้ำๆ จากเรา เพราะจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาที่จัดตามความสนใจนั้นจะมีจำนวนจำกัด คุณจะไม่ได้รับประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้หากคุณเลือกที่จะหยุดรับโฆษณาที่จัดตามความสนใจ

หมายเหตุเกี่ยวกับ Google Analytics — เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกในการส่งมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เราใช้ฟังก์ชั่นการโฆษณาของ Google Analytics ซึ่งคุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและหยุดการใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ ที่นี่

คุณสามารถเลือกที่จะหยุดรับโฆษณาที่จัดตามความสนใจจากเราอย่างไร

หากคุณไม่สนใจที่จะรับโฆษณาที่จัดตามความสนใจจากไซต์ในสหรัฐอเมริกาใดๆ ของเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกที่จะหยุดรับโฆษณาได้โดยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการหยุดรับโฆษณาไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณาจากเราทางออนไลน์อีกต่อไป แต่เพียงแค่หมายความว่าโฆษณาทางออนไลน์จากเราที่คุณเห็นจะไม่ได้จัดตามความสนใจของคุณ

คุณอาจสามารถเข้าถึงสถานที่หนึ่งที่สะดวกเพื่อระบุความชื่นชอบของคุณ รวมไปถึงทางเลือกในการหยุดรับโฆษณาที่จัดตามความสนใจแบบ “อเนกประสงค์” กับหน่วยงานที่เข้าร่วม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัย:

ในสหรัฐอเมริกา โปรดเยี่ยมชมไซต์นี้: Ad Choices

ในแคนาดา โปรดเยี่ยมชมไซต์นี้: Your Ad Choices

ในสหภาพยุโรป โปรดเยี่ยมชมไซต์นี้: Your Online Choices

เมื่อคุณเลือกที่จะหยุดรับโฆษณาโดยใช้วิธีการนี้ คุ๊กกี้ส์ก็จะถูกติดตั้งลงไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าคุณได้เลือกที่จะหยุดรับโฆษณาที่จัดตามความสนใจ หากคุณลบคุ๊กกี้ส์ของคุณออกไป คุณก็จำเป็นต้องเลือกที่จะหยุดรับโฆษณาอีกครั้ง นอกจากนั้น เว็บไซต์เหล่านี้ก็ยังจัดให้มีข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาที่จัดตามความสนใจและเคล็ดลับสำหรับการจัดการความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของคุณ

ประกาศเกี่ยวกับคุ๊กกี้ส์

คุ๊กกี้ส์คืออะไรและเราจะใช้คุ๊กกี้ส์อย่างไร

“คุ๊กกี้ส์” เป็นไฟล์ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่คุณกำลังดูข้อมูลในไซต์นั้น ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้รวมไปถึงข้อมูลที่อนุญาตให้ไซต์ของเราสามารถจดจำข้อมูลสำคัญที่จะทำให้คุณใช้ไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อคุณมากยิ่งขึ้น ไซต์ของเราใช้คุ๊กกี้ส์สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ หลายประการ เราใช้เทคโนโลยีคุ๊กกี้ส์และที่อยู่ IP เพื่อรับข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมทางออนไลน์และยังมอบประสบการณ์ทางออนไลน์ที่คัดสรรอย่างดีที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมแต่ละบุคคลที่ลงทะเบียน

ผู้เยี่ยมชมไซต์ของเราใช้เว็บบราวเซอร์และคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมือนกัน เพื่อทำให้การเยี่ยมชมง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่คุณใช้ เราจึงคอยติดตามประเภทของบราวเซอร์ (เช่น Internet Explorer) และระบบปฏิบัติการ (เช่น Windows, Mac) ที่ใช้โดยผู้เยี่ยมชม ตลอดจนชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชมโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ นอกจากนั้น เรายังติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชมไซต์ทั้งหมดในรูปแบบผลรวม เพื่อทำให้เราสามารถอัพเดทและพัฒนาไซต์ของเรา ข้อมูลนี้บอกเราว่าผู้เยี่ยมชมจำนวนมากขึ้นชื่นชอบฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างหรือข้อมูลบางส่วนมากกว่าส่วนอื่นหรือไม่ ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงให้ไซต์ของเราทันสมัยอยู่เสมอและมีความน่าสนใจสำหรบผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ของเรา เรายังใช้คุ๊กกี้ส์เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงบางพื้นที่หรือฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานสำหรับผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นเท่านั้น

เราใช้คุ๊กกี้ส์เพื่อจัดให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสำหรับคุณที่ไซต์ของเราอย่างไร

เทคโนโลยีคุ๊กกี้ช่วยให้เราสามารถมอบเนื้อหาที่คัดสรรให้เหมาะกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมและทำให้เราสามารถจัดการสั่งซื้อสินค้า การเข้าร่วมในการชิงโชค และการประกวด ตลอดจนการเสนอฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่เว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เยี่ยมชมของเรา ไซต์ที่เสนอทางเลือกในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ใช้คุ๊กกี้ส์เพื่อจดจำและดำเนินการกับรายการสินค้าในตะกร้าสินค้าของคุณ หากมีความเหมาะสมภายใต้แนวปฏิบัติและนโยบายต่างๆ ที่ได้รับการเปิดเผย เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวกับไฟล์คุ๊กกี้ส์ในกรณีเช่นนั้น

บุคคลที่สามใช้คุ๊กกี้ส์บนไซต์ของเราหรือไม่

เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้คุ๊กกี้ส์และโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา เราไม่สามารถควบคุมคุ๊กกี้ส์ของบุคคลที่สาม มีโปรแกรมฟรีที่คุณสามารถดาวน์โหลด ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตั้งค่าความชอบส่วนตัวของคุณและปิดกั้นคุ๊กกี้ส์จำนวนมากจากบุคคลที่สามที่อยู่ทั่วอินเตอร์เน็ตได้

คุ๊กกี้ประเภทต่างๆ ที่เราใช้

คุ๊กกี้ส์ที่เราใช้นั้นเป็นไปตามแนวทางของหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) สำหรับหมวดหมู่ของคุ๊กกี้ส์ดังต่อไปนี้ จำเป็นอย่างยิ่ง ประสิทธิภาพการใช้งาน ความสามารถในการทำงาน และการตั้งเป้าหมาย

คุ๊กกี้ส์ในหมวด 'จำเป็นอย่างยิ่ง’ ทำให้คุณสามารถเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ และใช้ฟังก์ชั่นการใช้งานที่สำคัญ เช่น พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ตะกร้าสินค้า และการวางบิลทางออนไลน์ คุ๊กกี้ส์เหล่านี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณที่อาจถูกนำไปใช้สำหรับการตลาดหรือการจดจำเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมในอินเตอร์เน็ต เราใช้คุ๊กกี้ในหมวด “จำเป็นอย่างยิ่ง” เพื่อ

 • จดจำสิ่งต่างๆ เช่น ข้อมูลที่คุณได้กรอกลงไปในแบบฟอร์มการสั่งสินค้าเมื่อคุณเปิดดูหน้าต่างๆ ในการเข้าเยี่ยมชมผ่านเว็บบราวเซอร์ครั้งเดียว
 • จดจำสินค้าและบริการที่คุณได้สั่งซื้อเมื่อคุณเข้าไปยังหน้าเช็คเอาท์
 • ระบุว่าคุณได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของ Mars
 • ทำให้มั่นใจว่าคุณเชื่อมต่อกับบริการที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ของเราเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เว็บไซต์ทำงาน

คุ๊กกี้ส์ที่เรากำหนดให้เป็นคุ๊กกี้ส์ที่อยู่ในหมวด 'จำเป็นอย่างยิ่ง' จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อ

 • รวบรวมข้อมูลที่อาจนำไปใช้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้แก่คุณ
 • จดจำความชอบส่วนตัวหรือชื่อผู้ใช้ของคุณนอกเหนือไปจากการเยี่ยมชมครั้งปัจจุบันของคุณ

คุ๊กกี้ส์ในหมวด 'ประสิทธิภาพการใช้งาน' เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าใดบ้างที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม และคุณได้ประสบกับการผิดพลาดใดๆ บ้างหรือไม่ คุ๊กกี้ส์เหล่านี้ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใดที่อาจสามารถระบุตัวตนของคุณ – ข้อมูลทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวมนี้จะไม่มีการระบุตัวตนและถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้เราพัฒนาวิธีการที่เว็บไซต์ของเราทำงาน ทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ทำให้ผู้ใช้ของเราสนใจ และวัดว่าโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพอย่างไรเท่านั้น เราใช้คุ๊กกี้ในหมวด “ประสิทธิภาพการใช้งาน” เพื่อ

 • จัดหาสถิติว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไร
 • ดูว่าโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด (เราไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการแสดงโฆษณาให้คุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น)
 • ช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์โดยการวัดความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • ทดสอบการออกแบบเว็บไซต์รูปแบบต่างๆ ของเรา

คุ๊กกี้ส์ที่เรากำหนดให้เป็นคุ๊กกี้ส์ที่อยู่ในหมวด 'ประสิทธิภาพการใช้งาน' จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อ

 • รวบรวมข้อมูลที่อาจนำไปใช้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้แก่คุณบนเว็บไซต์อื่น
 • จดจำความชอบส่วนตัวหรือชื่อผู้ใช้ของคุณนอกเหนือไปจากการเยี่ยมชมครั้งปัจจุบันของคุณ
 • มุ่งเป้าหมายเพื่อส่งโฆษณาไปให้คุณบนเว็บไซต์อื่นใด

คุ๊กกี้ส์ในหมวด 'ความสามารถในการทำงาน' ถูกนำมาใช้เพื่อให้บริการหรือเพื่อจดจำการตั้งค่าต่างๆ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ในการเยี่ยมชมของคุณ เราใช้คุ๊กกี้ในหมวด 'ความสามารถในการทำงาน' เพื่อ

 • จดจำการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณได้ใช้ เช่น แผนผัง ขนาดตัวอักษร ความชอบส่วนตัว และสี
 • จดจำว่าเราได้ขอให้คุณกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามแล้วหรือไม่
 • แสดงให้คุณเห็นเมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบในไซต์ของเรา
 • แบ่งปันข้อมูลกับหุ้นส่วนเพื่อให้บริการบนไซต์ของเรา ข้อมูลที่ได้แบ่งปันนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อให้บริการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งาน และไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

คุ๊กกี้ส์ที่เรากำหนดให้เป็นคุ๊กกี้ส์ที่อยู่ในหมวด 'ความสามารถในการใช้งาน' จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อ

 • มุ่งเป้าหมายเพื่อส่งโฆษณาไปให้คุณบนเว็บไซต์อื่น

คุ๊กกี้ส์ในหมวด 'การตั้งเป้าหมาย' ถูกเชื่อมต่อกับการบริการที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เช่น ปุ่ม 'ถูกใจ' และปุ่ม 'แบ่งปัน' บุคคลที่สามทำหน้าที่บริการเหล่านี้โดยแลกกับการรับทราบข้อมูลว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุ๊กกี้ในหมวด 'การตั้งเป้าหมาย' เพื่อ

 • ลิ้งก์กับเครือข่ายสังคม เช่น Facebook ซึ่งอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณในภายหลังเพื่อตั้งเป้าหมายในการส่งโฆษณาไปให้คุณบนเว็บไซต์อื่น
 • มอบข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณให้บริษัทโฆษณา เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถนำเสนอโฆษณาที่คุณอาจสนใจ

web beacons คืออะไรและเราใช้ web beacons อย่างไร

ในบางหน้าของเว็บไซต์ของเราและข้อมูลอัพเดททางอีเมลอาจประกอบไปด้วยภาพอิเล็กทรอนิกที่เรียกว่า เว็บ บีคอนส์ (web beacons) ซึ่งบางครั้งเรียกกันว่าภาพ one pixel GIF ภาพ GIF ใส หรือ pixel tag บนไซต์ต่างๆ ภาพเหล่านี้ทำให้เราสามารถนับจำนวนผู้ที่ได้เข้ามาดูหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา ในข้อมูลข่าวสาร/อีเมลเพื่อการส่งเสริมการขาย ภาพเหล่านี้ทำให้เราสามารถนับได้ว่ามีผู้ลงทะเบียนจำนวนเท่าไรที่ได้อ่านข้อความเหล่านั้น web beacons ทำให้เราสามารถพัฒนาข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมและฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ที่ผู้บริโภคของเราให้ความสนใจมากที่สุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เนื้อหาที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้น web beacons เหล่านี้จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะหยุดรับคุ๊กกี้ส์ได้อย่างไร

การตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุ๊กกี้ส์

หากคุณไม่ต้องการคุ๊กกี้ส์ คุณสามารถตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเตือนให้คุณทราบในแต่ละครั้งที่คุ๊กกี้ส์ถูกส่งมาหรือปิดการใช้งานคุ๊กกี้ส์ทั้งหมดผ่านบราวเซอร์ของคุณ (เช่น Internet Explorer หรือ Firefox) เช็คที่เมนู ‘ช่วยเหลือ’ บนบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวิธีการที่ถูกต้องในการเปลี่ยนหรืออัพเดทคุ๊กกี้ส์ของคุณ

หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณอาจมีความประสงค์ที่จะเยี่ยมชม www.aboutcookies.orgซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีในการดำเนินการเช่นนั้นบนบราวเซอร์หลายประเภท คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีในการลบคุ๊กกี้ส์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ๊กกี้ส์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการนี้บนบราวเซอร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณจำเป็นต้องดูคู่มือการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

โปรดระวัง การจำกัดคุ๊กกี้ส์อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์ของ Mars

สิ่งใดอีกบ้างที่คุณจำเป็นต้องทราบ

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บและประมวลผลที่ไหน

ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์และบริการของเรา หรือข้อมูลส่วนตัวที่ Mars ได้รับจากคุณหรือบุคคลที่สามอาจถูกเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดที่เราหรือผู้ให้บริการของเรามีสถานที่อำนวยความสะดวก

เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลที่อาจใช้เก็บข้อมูลนั้นอาจมีสถานที่ตั้งอยู่นอกประเทศที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้และอาจอยู่ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวเดียวกันกับประเทศที่คุณอยู่อาศัย ข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้เรานี้อาจถูกถ่ายโอนไปยังต่างประเทศ แต่เราจะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

คำถามที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทสมาชิกในเครือของ Mars โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยื่นข้อมูลนี้ คุณให้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวม การประมวลผล การถ่ายโอน และ/หรือการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดทราบ: นโยบายของเราอาจแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาค ดังนั้นหากคุณเยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ของเราในภูมิภาคอื่น โปรดเช็คดูว่ามีคำแถลงการณ์ที่กำหนดเฉพาะไว้สำหรับสถานที่นั้นหรือไม่

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่เราสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการเก็บข้อมูลของเราเท่านั้น

แล้วข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยแก่ประชาชนทั่วไป (เช่น ในห้องแชท บอร์ดข้อความ (message board) หรือฟอรั่มการมีปฏิสัมพันธ์อื่นๆ) เป็นอย่างไรบ้าง

เราอาจเสนอให้มีห้องแชท บอร์ดข้อความหรือบอร์ดปิดประกาศ หรือพื้นที่สำหรับการปฏิสัมพันธ์ที่ผู้เยี่ยมชมสามารถโพสต์ความเห็นหรือข้อมูลสำหรับความสนุกสนานและความบันเทิงของผู้เยี่ยมชมของเรา หากมีห้องแชท บอร์ดข้อความ บอร์ดปิดประกาศ เครือข่ายสังคม หรือพื้นที่สำหรับการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ที่ซึ่งคุณอาจโพสต์ข้อมูลส่วนตัวที่เว็บไซต์นี้ โปรดตรวจดูให้มั่นใจถึงกฎต่างๆ ที่ถูกโพสต์ไว้ก่อนที่คุณจะเข้าไปใช้บริการ เนื่องจากคุณจะต้องผูกพันตามกฎที่กำหนดไว้ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป กฎสำหรับการเข้าร่วมในฟังก์ชั่นการปฏิสัมพันธ์อาจก่อให้เกิดการจำกัดอายุและการจำกัดอื่นๆ ในการเข้าร่วม สิ่งใดที่คุณโพสต์ทางออนไลน์ถือเป็นข้อมูลสาธารณะและเราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดที่คุณได้โพสต์ทางออนไลน์โดยความสมัครใจ ผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์

การโอนสินทรัพย์

ในกรณีที่สินทรัพย์ของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนถูกขายหรือถูกเข้าครอบครองกิจการโดยอีกฝ่ายหนึ่ง หรือในกรณีของการควบรวมกิจการ คุณมอบสิทธิ์ให้เราในการโอนข้อมูลส่วนตัวที่เราได้เก็บรวบรวมมาจากคุณ

เราจะรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบริหาร กายภาพ และเทคนิค ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดจะสามารถมีความปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องตัวคุณเองและข้อมูลของคุณ รวมไปถึงโดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เป็นปัจจุบัน การปิดบราวเซอร์ทุกครั้งหลังใช้งาน การเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ และการตรวจดูว่าคุณได้อัพเดทซอฟต์แวร์และแอพที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้เปิดใช้งานฟังก์ชั่นการรักษาความปลอดภัยล่าสุดบนอุปกรณ์ของคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

หากคุณเลือกที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวให้เรา เราอาจถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปยังบริษัทในเครือและบริษัทสาขาของเรา หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่อยู่ต่างประเทศ และจากประเทศของคุณหรือเขตอำนาจศาลของคุณไปยังประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั่วโลกตามข้อกำหนดตามกฎหมายโดยหลักๆ แล้ว Mars ใช้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Union Commission Standard Contractual Clauses) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปไปยังประเทศต่างๆ ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป นอกจากนี้ Mars ยังใช้กรอบการทำงานการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield) สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ของเรา

Mars สหรัฐอเมริกา และบริษัทสาขาที่อยู่ภายใต้การควบคุมในสหรัฐอเมริกา (ดูรายชื่อบริษัทและบริษัทสาขาของบริษัท Mars สหรัฐอเมริกาที่ครอบคลุมได้ที่นี่) เข้าร่วมในกรอบการทำงานการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาและกรอบการทำงานการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา และได้ให้การรับรองต่อกระทรวงการพาณิชย์ว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ได้รับการถ่ายโอนจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์มายังสหรัฐอเมริกา Mars ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบและรับผิดภายใต้หลักการในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหากตัวแทนที่เป็นบุคคลที่สามที่เข้าร่วมในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในนามของ Mars กระทำการในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามหลักการ เว้นเสียแต่ว่า Mars จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ในสถานการณ์บางอย่าง Mars อาจถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอตามกฎหมายจากหน่วยงานรัฐบาล รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย เราส่งเสริมให้บุคคลที่อยู่ในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ติดต่อเราที่ [email protected] หากคุณต้องการร้องเรียนหรือมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว แต่สำหรับการร้องเรียนที่เราไม่สามารถตัดสินได้โดยตรง เราได้เลือกที่จะให้ความร่วมมือกับคณะลูกขุนที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของยุโรป (European Data Protection Authorities, DPAs) และคณะกรรมาธิการกลางด้านการคุ้มครองข้อมูลและข่าวสารแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) ในสถานการณ์บางอย่าง การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) มอบสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการอุทธรณ์ต่ออนุญาโตตุลาการที่ผูกพันเพื่อให้ตัดสินประเด็นร้องเรียนที่ไม่สามารถตัดสินได้โดยใช้วิธีอื่นๆ Mars สหรัฐอเมริกาดำเนินงานภายใต้อำนาจการสืบสวนสอบสวนและการบังคับใช้ของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (US Federal Trade Commission, FTC) หากมีความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กับหลักการของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว จะต้องใช้หลักการของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นหลักในการพิจารณา เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และเพื่อดูคำรับรองของเรา โปรดเยี่ยมชม www.privacyshield.gov

การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจอัพเดทคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะและทบทวนคำแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีต่อคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยการโพสต์ประกาศบนหน้าหลักของเราเป็นระยะเวลาที่สมเหตุสมผล พร้อมทั้งการเปลี่ยนวันที่ที่ “อัพเดทครั้งล่าสุด” [(ด้านล่าง)] หากคุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่เราได้โพสต์การเปลี่ยนแปลงแล้วจะหมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง

คุณควรจะทำอย่างไรหากคุณมีคำถาม ประสงค์ที่จะเข้าถึง อัพเดทหรือลบข้อมูล หรือประสงค์ที่จะหยุดรับการสื่อสารในอนาคต เราดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้มีความถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอ คุณสามารถดู แก้ไข หรืออัพเดทข้อมูลติดต่อส่วนตัวที่คุณมอบให้ Mars ได้ โปรแกรมของ Mars บางโปรแกรมทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้เพื่อดูหรืออัพเดทข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์ โปรดเช็คสถานที่ที่ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถดูหรืออัพเดทข้อมูลของคุณที่นั่นได้หรือไม่

หากคุณต้องการที่จะเข้าถึง อัพเดท เปลี่ยนแปลง ลบ ถ่ายโอน จำกัด หรือคัดค้านต่อการประมวลผลของข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในฐานข้อมูลด้านการตลาดของเรา (ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ใดๆ) เลือกหยุดรับการสื่อสารในอนาคตจากเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัว โปรดคลิกที่นี่

สถานที่ที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้โดยการติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]หมายเหตุว่า การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลของคุณตามความยินยอมของคุณก่อนที่คุณจะเพิกถอน คุณยังอาจมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นได้หากเหมาะสม เรามีเจตนาที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลของคุณ และคุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับคำถามหรือประเด็นความกังวลใดๆ

คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

คุณสามารถติดต่อเราได้โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

Mars, Incorporated
Attn: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer
Global Privacy Team
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG

อีเมล: [email protected]

เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อแก้ไขประเด็นเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณมีประเด็นความกังวล โปรดติดต่อ [email protected] และเราจะดำเนินการกับประเด็นความกังวลที่คุณแจ้งในทันที

การประมวลผลข้อมูลในเขตสหภาพยุโรป

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลในเขตสหภาพยุโรปเมื่อเรามีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการกระทำเช่นนั้นดังต่อไปนี้:

 • เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณมีประโยชน์ต่อเราโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา ตลอดจนเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบริหารจัดการดังที่ได้อธิบายไว้ในคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • เมื่อเราดำเนินการตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงกับคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำงานให้เราไม่ว่าจะเป็นในฐานะลูกจ้างหรือผู้ให้บริการ หรือสมัครงานกับเรา เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจ้างงานหรือข้อตกลงในการให้บริการ หากคุณเป็นผู้บริโภค เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อดำเนินการตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงที่เรามีกับคุณ
 • เมื่อเรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทำเช่นนั้น: ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เป็นไปตามการบังคับใช้ของกฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือการร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาล

การยินยอม: เราจะยึดเอาความยินยอมของคุณเป็นหลักเพื่อใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดตามกฎหมายที่บังคับใช้

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนียของคุณคืออะไร

กฎหมายของแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ผู้ที่อาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถเลือกที่จะไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงของ Mars ได้ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่สำหรับการติดต่อของเราด้านบนหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ [email protected] โปรดทราบว่า การเลือกที่จะปฏิเสธนี้มิได้ห้ามเกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการตลาด กฎหมายของแคลิฟอร์เนียยังอนุญาตให้ผู้ที่อาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถขอรายชื่อของบุคคลที่สาม (หากมี) ที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงในปีปฏิทินก่อนและประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราได้เปิดเผยให้บุคคลเหล่านั้นจากเราได้ปีละครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากคุณเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียและต้องการขอข้อมูลนี้ โปรดยื่นคำร้องทางอีเมลไปยัง: [email protected] หรือโดยการส่งจดหมายมายังเราตามที่อยู่สำหรับติดต่อด้านบน เราไม่ยอมรับการร้องขอผ่านโทรศัพท์หรือโทรสาร หัวข้อเรื่องของอีเมลหรือซองจดหมาย และเนื้อหาของการร้องขอของคุณจะต้องระบุวลีว่า “สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนียของคุณ” พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่อีเมลของคุณ (หากคุณมีความประสงค์ที่จะได้รับการตอบกลับทางอีเมล) หรือถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ (หากคุณมีความประสงค์ที่จะได้รับการตอบกลับทางไปรษณีย์)

เราตอบสนองต่อการห้ามติดตาม (Do-Not-Track Disclosures) อย่างไร

เราไม่รองรับการตั้งค่าบราวเซอร์แบบ “ห้ามติดตาม (Do Not Track)” และไม่เข้าร่วมในกรอบการทำงานแบบห้ามติดตามใดๆ ที่อาจทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสัญญาณหรือกลไกการทำงานอื่นจากคุณที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ

อัพเดท: กรกฎาคม 2560

หากมีความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นระหว่างคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษของเรากับคำแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวฉบับที่แปลเป็นภาษาอื่นๆ เราจะยึดเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก