Integritetspolicy

Hur tillämpas denna sekretesspolicy?

Denna sekretesspolicy gäller för dina personuppgifter som samlats in eller bearbetats genom de webbplatser, mobilapplikationer och andra tjänster och produkter som samlar in eller bearbetar data och som visar denna policy - vilken tillhör Mars, Incorporated och dess företagsgrupp. Policyn gäller inte för företagens webbplatser, mobilapplikationer eller andra tjänster och produkter som inte visar eller inkluderar en länk till denna sekretesspolicy, eller som har en egen sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy gäller dina personuppgifter, vilket motsvarar all information eller kombination av information som rimligen kan användas för att identifiera dig.

Vi anpassar vår praxis för skydd av personuppgifter till nationella dataskyddslagar och samarbetar med nationella dataskyddsmyndigheter om de upplever att det uppstått problem med sekretessen.

Om du finns i den Europeiska Unionen kommer det att vara det dotterföretag eller dotterbolag som äger och kontrollerar den webbsida du besöker som är registeransvarig för insamling och användning av dina personuppgifter. Om du har frågor gällande hur dina personuppgifter används kan du kontakta registeransvarig via Global Privacy Officer vars kontaktuppgifter finns nedan.

Vilken information är det vi samlar in och bearbetar?

Vi kan komma att samla in eller bearbeta olika information du tillhandahåller oss, inklusive personlig kontaktinformation och information gällande dina inköp, din anställning eller din demografiska information.

 • Personlig kontaktinformation inkluderar uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress så som du tillhandahåller oss dem under onlineregistrering, när du handlar med oss eller levererar en tjänst till oss. Vissa webbplatser låter dig skapa ett användarnamn och lösenord för att skapa ett konto.
 • Inköpsrelaterad information omfattar data gällande inköp du gör på våra webbplatser, inklusive information om betalkort och leveransdetaljer.
 • Anställningsrelaterad information omfattar dina angivna jobbpreferenser, din arbetshistorik och information du lämnat på ansökningar du skickat in till oss online.
 • Demografisk information omfattar data som ålder, kön, information om hobby eller aktiviteter, information om dina intressen och preferenser och liknande.

Vi kan komma att samla in information från andra källor, inklusive kontaktlistor och demografisk information från tredje part och andra källor. Sådan data kan komma att kombineras med annan information vi samlar in och använder för de syften som finns beskrivna i denna sekretesspolicy.

Vi samlar också in viss typ av information automatiskt:

 • Din IP-adress eller enhetsidentifierare, din enhets operativsystem, typ av webbläsare, vilka webbplatser du besökt innan eller efter du besöker vår webbplats, vilka sidor du besökt på vår webbplats och vilka aktiviteter du genomfört, liksom hur du hanterar annonser.
 • Tredje partstjänster och annonspartners kan också komma att samla in information automatiskt.
 • Läs mer om vår policy för datainsamling nedan .

Sådan information samlas in både direkt från dig och via tredje parter du har gett tillstånd att tillhandahålla sådana personuppgifter, och genom offentliga källor som exempelvis sociala media i den mån tillämplig lag tillåter.

Varför samlar vi in och hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för flera olika syften, inklusive: för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du önskar, för att administrera reklamkampanjer (tävlingar och erbjudanden), för att kommunicera med dig, för att tillhandahålla reklam, för att förbättra våra webbsidor, produkter och tjänster och för andra legitima affärssyften som förklaras vidare nedan:

 • Tillhandahålla funktioner, produkter och tjänster du önskar: Vi kan komma att använda information vi samlar in om dig för att uppfylla dina önskemål om våra funktioner, produkter och tjänster och göra det möjligt för dig att använda dem.
 • Registrering, tävlingar och reklamkampanjer: Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att anmäla dig till tävlingar, informera dig om resultat och registrera dig för vissa funktioner, produkter och tjänster i linje med dina valda preferenser.
 • För att kommunicera med dig och lämna information till dig: Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, svara på dina frågor eller kommentarer, tillhandahålla uppdateringar och nyheter och för att meddela dig när det finns ett ledigt jobb som passar din profil (om du lämnat ditt CV). Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla användaranpassat material eller information och för att skicka broschyrer, kuponger, prover, specialerbjudanden och annan information om våra produkter eller om vår företagsgrupp till dig. Vi ber besökare som lämnar sin e-postadress att ange om de vill ta emot ytterligare information eller uppdateringar från oss eller vår webbplats. Endast de personer som svarar ja kommer därefter att ta emot information från oss. Vi kan komma att fråga om du vill ta emot information om andra produkter från medlemmar i vår företagsgrupp. Vi erbjuder också besökare möjligheten att när som helst avsluta prenumerationen (opt-out) på e-post eller annan information från oss.
 • När vi uppfyller våra kontraktsenliga skyldigheter till dig - Vi kan komma att använda dina personuppgifter om du arbetar för oss, antingen som anställd eller tjänsteleverantör, eller när du söker jobb hos oss, i enlighet med vad som krävs för ditt anställningskontrakt eller tjänsteavtal. Om du är konsument eller användare av våra tjänster kommer vi att använda dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med vårt kontrakt med dig.
 • För att tillhandahålla relevant annonsering för dig: Vi kan komma att köpa och använda e-postlistor med adresser till personer som gett sitt samtycke (opt-in) för att kontakta potentiella kunder som vi tror kan vara intresserade av produkter eller tjänster från Mars företagsgrupp. Vi kommer att respektera önskemål från personer som önskar avregistrera sig (opt-out) från framtida utskick och be de som tillhandahåller oss listorna att garantera att vi endast får e-postadresser till konsumenter som samtyckt till att ta emot erbjudanden och information via e-post. Vi kan också komma att använda demografisk information och information om dina preferenser för att kunna rikta annonsering för Mars produkter och tjänster till de användare de är bäst lämpade för. Det innebär att användarna ser de annonser som troligtvis tilltalar dem mest, och annonsörerna får möjlighet att visa sina annonser för de personer som är mest mottagliga. För ytterligare information om vår annonseringspolicy hänvisar vi till Vår policy gällande anpassad annonsering online nedan.
 • För att kunna tillhandahålla andra specialerbjudanden: Ibland kommer våra märken att skicka erbjudanden, kuponger och information, inklusive kataloger, till dig med post. När kunder till exempel lägger en onlinebeställning i vår katalogbutik eller anmäler sig till en av våra kataloger online, kan vi komma att lägga till dem i listan över personer som får den aktuella katalogen. Vi kan också komma att använda listor vi fått från tredje part eller offentliga källor för att skicka sådan information till dig, och vi kan dessutom komma att byta våra katalogkunders namn och adresser (men inte e-postadresser utan tillstånd) med andra katalogföretag som i sin tur kan komma att kontakta dig via post, vilket är rutin inom katalogbranschen. Du kan när som helst avregistrera dig (opt-out) från att ta emot offline-kommunikationer från våra märken.
 • För att förbättra våra webbplatser, funktioner, produkter och tjänster: Vi kan komma att använda insamlad information för att förbättra Mars-gruppens produkterbjudanden och tjänster såväl som våra webbplatser och funktioner.
 • För vissa automatiska beslutsfattande aktiviteter: Vi kan komma att använda insamlad information för att underlätta online-annonsering och/eller skapa en personlighetsprofil för dig. Detaljer gällande de personuppgifter vi samlar in, hur den används och hur du kan avregistrera dig (opt-out) från allt automatiskt beslutsfattande förklaras nedan.

Hur delar och sprider vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela eller sprida dina personuppgifter:

 • Med Mars och Mars företagsgrupp;
 • Med försäljare eller agenter. Vi kan exempelvis komma att dela din information med företag vi anställt för att tillhandahålla tjänster å våra vägnar. När vi delar information med sådana andra företag för att de ska tillhandahålla tjänster å våra vägnar, har de inte tillåtelse att använda informationen för några andra ändamål, och måste hålla informationen konfidentiell om du inte ger tillstånd för annat.
 • I fall då din information kan komma att överföras tillsammans med andra affärstillgångar.

Vi kan också komma att dela eller sprida personuppgifter, inklusive innehållet i dina kommunikationer:

 • För att följa lagen eller som svar vid juridisk process eller lagenlig anmodan, däribland från brottsbekämpande och statliga organ.
 • För att undersöka klagomål från kunder eller eventuella lagöverträdelser, för att skydda webbplatsens integritet, för att uppfylla dina önskemål eller för att samarbeta i juridiska undersökningar.
 • För att skydda Mars-gruppens eller våra kunders rättigheter eller egendom, inklusive genom att verkställa villkoren som styr din användning av tjänsterna.
 • När vi i god tro tror att åtkomst eller spridning är nödvändigt för att skydda våra delägare, kunder eller allmänheten.

Observera att våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part, vars sekretesspolicy kan skilja sig från vår. Om du lämnar från dig personuppgifter på någon sådan webbplats hanteras din information i enlighet med den aktuella webbplatsens sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att se över sekretesspolicyn för alla webbplatser du besöker.

Hur ligger det till med barnens sekretess?

Våra webbsidor är framställda och avsedda framför allt för vuxna och tonåringar (från 13 år och äldre) och är inte avsedda att användas av barn under 13 år. I enlighet med Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), samlar vi inte medvetet in eller lagrar någon information om barn under 13 år, och vårt företags webbplatser är inte framställda för att samla in personuppgifter från barn under 13. När det gäller tonåringar under 16 år kommer vi att be om föräldrarnas tillstånd innan tonåringarna, via våra webbsidor, får lämna sina personuppgifter till Mars, posta material eller ladda upp fotografier/ information. Vi kommer att vidta åtgärder för att verifiera föräldrarnas tillstånd med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi kan komma att be besökare att ange födelsedatum för att hindra underåriga från att komma åt vissa webbplatser, områden eller funktioner. I de fall lokal lagstiftning förelägger högre åldersgränser kommer vi att följa sådan lag. För ytterligare information hänvisar vi till Speciellt meddelande till föräldrar och Mars Marknadsföringskod.

Vad har vi för policy gällande anpassad annonsering online?

Vi följer Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising (principer för självreglering för beteendeannonsering online) som skapats av Digital Advertising Alliance i USA och för amerikanska kunder. Ytterligare information om dessa principer finner ni här. Annonsering som vi publicerar online med hjälp av anpassade data förväntas tillhandahållas tillsammans med en ikon för Annonseringsalternativ. Detta görs för att hjälpa kunderna förstå hur deras uppgifter samlas in och används, och tillhandahålla alternativ för konsumenter som vill ha mer kontroll. Ikonen ser ut såhär:

logo

Genom att klicka på ikonen när den visas kan du se över (och följa) information gällande anpassad annonsering online. Detta omfattar även information om vem som samlar in och använder dina online-uppgifter, hur du kan avregistrera dig (opt-out) från att ta emot sådan annonsering, och mer.

Hur tillhandahåller vi annonser via anpassad annonsering online?

Ibland visar vi annonser både på vårt nätverk med webbplatser som vi äger eller hanterar och på webbplatser som tillhör tredje part. När du besöker en av våra webbplatser eller visar annonser som vi tillhandahåller någon annanstans online, kan du få se olika typer av annonser som exempelvis textannonser bredvid sökresultat eller videoannonser på webbsidor. Ibland baseras sådana annonser på innehållet på den sida de visas på. Vid andra tillfällen skapas annonserna genom att matcha den aktuella annonsen med dina intressen baserat på dina aktiviteter online som vi samlat in. Målet med anpassad annonsering är att visa dig annonser som är mest relevanta för dig.

För att göra det använder vi, och vid tillfällen även tredje parts-annonseringsföretag, teknik som cookies och webbsignaler för att samla in information om dina aktiviteter på våra och tredje parts webbplatser (“Online Data”). Sådan Online Data identifierar i allmänhet inte dig för oss personligen, och är normalt sammanslagen med annan data för att skapa segment - grupper med användare och vissa allmänna intressekategorier som vi har kommit fram till baserat på ett antal faktorer (t. ex. "sportintresserad"). Online Data kan innefatta:

•Webbplatser, produkter och tjänster du visar och länkar du trycker på när du använder våra webbplatser och tjänster och tredje parts webbplatser;

•E-post från oss som du öppnar och länkar du klickar på inne i sådan e-post;

•När du tittar på eller klickar på annonser som visas för dig;

•Demografiska uppgifter eller intresseuppgifter, inklusive allmän geografisk position som inhämtats från din IP-adress; och

•De söktermer du anger när du använder vissa söktjänster.

Vi och våra tredje parts-annonseringspartners använder denna Online data för att skapa oss en tydligare bild av vår publiks intressen - inklusive dina - så att vi kan lägga upp annonser som är mer anpassade därefter.

Dessutom använder våra tredje parts-annonseringspartners denna Online data för ett antal andra ändamål, inklusive (a) för att kopplas samman med annonsering som visas på vår webbplats eller andra webbplatser (b) för att rapportera trafik, statistik, annonseringsdata och annat samspel med annonser och de webbplatser de visas på och (c) för att mäta hur effektiv webb- och e-postbaserad annonsering är.

Varför skulle du vilja ta emot anpassade annonser?

Konsumenter tycker om att ta emot anpassade annonser av många olika skäl. Anpassade annonser är användbara eftersom de är skräddarsydda efter dina intressen. Till exempel kan kattägare se fler annonser för kattmat och färre annonser för tjänster gällande hundskötsel. Anpassade annonser ger dig också större möjlighet att upptäcka nya produkter och tjänster som faktiskt är intressanta för dig. Till exempel kan hundägare få se en annons om de senaste produkterna inom hundskötsel medan kattägare istället får se en annons för den senaste lösningen för hårbollar hos katter. Kortfattat kan anpassade annonser hjälpa dig att få bättre åtkomst till nya produkter, tjänster och funktioner som är intressanta för dig, vilket i sin tur kan förbättra ditt liv och dina sociala upplevelser. Du kommer inte heller att behöva se samma annonser om och om igen eftersom antalet gånger du ser en anpassad annons är begränsat. Om du avregistrerar dig (opt-out) från anpassade annonser missar du alla dessa fördelar.

En kommentar om Google Analytics — Vi använder Google Analytics Advertising Features för att göra det enklare att tillhandahålla relevant innehåll. Du kan läsa mer om dessa funktioner och hur man avregistrerar sig (opt-out) från dem här.

Hur kan du avregistrera dig (opt-out) från att ta emot anpassade annonser från oss?

Om du inte längre är intresserad av att ta emot anpassade annonser från någon av våra amerikanska webbplatser kan du avregistrera dig (opt-out) genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Observera: att avregistrera dig (opt-out) betyder inte att du inte längre kommer att se annonser från oss. Det betyder bara att de annonser du ser online inte längre kommer att baseras på dina intressen.

Beroende på var du bor, kan du ha möjlighet att ange dina preferenser på en enda plats, inklusive alternativet att göra en universell avregistrering (opt-out) för anpassad annonsering med deltagande enheter:

Om du bor i USA, besök denna sida: Ad Choices.

Om du bor i Kanada, besök denna sida: Your Ad Choices.

Om du bor inom EU, besök denna sida: Your Online Choices.

När du väljer att avregistrera dig (opt-out) med hjälp av dessa metoder kommer en cookie som indikerar att du har avregistrerat dig (opt-out) från anpassade annonser att placeras i din enhet. Om du raderar dina cookies kommer du att behöva avregistrera dig (opt-out) igen. Dessa webbplatser ger också detaljerad information om anpassad annonsering och tips på hur man hanterar sin sekretess på nätet.

Kommentar om cookies

Vad är cookies och hur använder vi dem?

“Cookies” är datafiler som en webbplats skickar till din dator medan du besöker sidan. Dessa datafiler inkluderar information som låter vår webbplats komma ihåg viktig information som gör din användning av webbplatsen mer effektiv och användbar för dig. Vår webbplats använder cookies för flera olika ändamål. Vi använder cookie-teknik och IP-adresser för att erhålla information från onlinebesökare och för att ge registrerade användare bästa möjliga användaranpassade onlineupplevelse.

Besökare på våra webbplatser använder olika webbläsare och olika datorer. För att göra dina besök så enkla som möjligt med den teknik du använder, spårar vi automatiskt den webbläsare (t. ex. Internet Explorer) och det operativsystem (t. ex) Windows, Mac) en besökare använder, samt domännamn för besökarens Internetleverantör. Vi spårar också det totala antalet besökare på vår webbplats i kollektiv form, så att vi ska kunna uppdatera och förbättra våra webbplatser. Denna data talar om för oss om fler besökare föredrar vissa funktioner eller områden framför andra, vilket hjälper oss att hålla vår sida uppdaterad och intressant för majoriteten av våra besökare. Vi använder också cookies för att förhindra att barn kommer åt vissa områden eller funktioner som är avsedda uteslutande för vuxna eller tonåringar.

Hur använder vi cookies för att användaranpassa din upplevelse på våra webbplatser?

Cookie-teknik hjälper oss att leverera innehåll som är skräddarsytt efter besökarens intressen, och hjälper oss att göra det enklare för våra besökare att beställa produkter och delta i tävlingar. De underlättar dessutom för oss att erbjuda andra funktioner på våra webbplatser. Webbplatser som erbjuder online-shopping använder cookies för att komma ihåg och bearbeta produkterna i din varukorg. När det är förenligt med vår beskrivna policy kan vi komma att koppla samman personuppgifter med en cookie-fil.

Använder tredje part cookies på vår webbplats?

Vi kan komma att tillåta tredje part att använda cookies och annonsera på våra webbplatser.Vi kontrollerar inte cookies från tredje part. Det finns gratisprogram du kan ladda ner för att ställa in preferenser och blockera större delen av tredje parts cookies via Internet.

Olika typer av cookies vi använder

De cookies vi använder baseras på den Internationella Handelskammarens riktlinjer för cookie-kategorier: Absolut nödvändiga cookies, Prestandacookies, Funktionscookies och Riktade cookies.

Absolut nödvändiga cookies är nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda grundläggande funktioner som säkra områden, varukorgar och fakturering online. Sådana cookies samlar inte några personuppgifter som skulle kunna användas för reklam eller komma ihåg var du varit på Internet. Vi använder Absolut nödvändiga cookies för att

 • Komma ihåg saker, till exempel information som du skrivit in i beställningsformulär när du navigerar till andra sidor under en pågående session
 • Komma ihåg produkter och tjänster du beställt när du går till betalningssidan
 • Identifiera dig som inloggad på en av Mars webbsidor
 • Garantera att du ansluter till korrekt tjänst på vår webbplats när vi ändrar dess funktioner

Cookies som vi identifierat som 'Absolut nödvändiga' kommer INTE att användas för att

 • Samla information som kan användas för att göra reklam för produkter eller tjänster
 • Komma ihåg dina preferenser eller ditt användarnamn efter ditt pågående besök

'Prestandacookies' samlar information om hur du använder vår webbplats, det vill säga vilka sidor du besöker och om du upplever några fel. Dessa cookies samlar ingen information som kan identifiera dig - all insamlad information är anonym och används endast för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion, förstå vad som intresserar våra användare och mäta hur effektiv vår annonsering är. Vi använder prestandacookies för att

 • Föra statistik över hur vår webbsida används
 • Se hur effektiva våra annonser är (vi använder inte denna information för att anpassa annonser till dig när du besöker andra webbplatser)
 • Hjälpa oss förbättra webbplatsen genom att mäta eventuella fel
 • Prova olika designer för vår webbplats

Cookies som vi identifierat som 'Prestandacookies' kommer INTE att användas för att

 • Samla information som kan användas för att göra reklam för produkter eller tjänster på andra webbplatser
 • Komma ihåg dina preferenser eller ditt användarnamn efter ditt pågående besök
 • Anpassa annonser till dig på någon annan webbplats

'Funktionscookies' används för att tillhandahålla tjänster eller komma ihåg inställningar för att förbättra ditt besök. Vi använder 'Funktionscookies' för att

 • Komma ihåg dina inställningar som exempelvis layout, textstorlek, preferenser och färger
 • Komma ihåg ifall vi redan frågat dig om du vill delta i en undersökning
 • Visa dig när du är inloggad på vår webbplats
 • Dela information med partners för att tillhandahålla en tjänst på vår webbplats. Den delade informationen får endast användas för att tillhandahålla tjänsten, produkten eller funktionen, och inte för något annat ändamål.

Cookies som vi identifierat som 'Funktionscookies' kommer INTE att användas för att

 • Rikta annonser till dig på andra webbplatser

'Riktade' cookies är kopplade till tjänster som tredje part tillhandahåller, till exempel 'Gilla'-knappar eller 'Dela'-knappar. Tredje part tillhandahåller dessa tjänster i gengäld för att du besökt vår webbplats. Vi använder 'Riktade cookies' för att

 • Länka till sociala nätverk som Facebook, som därefter kan komma att använda information om ditt besök för att rikta reklam anpassad för dig på andra webbplatser
 • Tillhandahålla annonseringsföretag med information om ditt besök så att de kan visa annonser du kanske är intresserad av

Vad är webbsignaler och hur använder vi dem?

En del av våra webbsidor och e-brev kan innehålla elektroniska bilder som kallas Webbsignaler, så kallade single-pixel eller transparent GIF eller pixeltaggar. De hjälper oss att räkna hur många besökare som visat våra sidor på webbplatser. I e-postmeddelanden eller nyhetsbrev med reklam hjälper de oss att räkna hur många prenumeranter som läst dem. Webbsignaler är behjälpliga när vi ska skapa statistisk information om vilka aktiviteter och funktioner som intresserar våra konsumenter mest, i syfte att ge mer användaranpassat innehåll. De används inte för att komma åt dina personuppgifter utan ditt tillstånd.

Hur gör du om du inte vill acceptera (opt-out) cookies?

Ställa in webbläsaren till att avvisa cookies

Om du inte vill ha cookies kan du ställa in din dator till att varna varje gång en cookie skickas. Du kan också stänga av alla cookies via din webbläsare (t. ex Internet Explorer eller Firefox). Ta hjälp av din webbläsares HJÄLP-meny för information om hur du ändrar eller uppdaterar dina cookies.

Du kan också gå till som innehåller utförlig information om hur detta går till på ett brett utbud webbläsare. Där hittar du också information om hur man raderar cookies från sin dator, och även mer allmän information om cookies. För information om hur detta görs på din mobiltelefons webbläsare hänvisar vi till telefonens bruksanvisning.

Observera att funktionen på Mars webbplatser kan påverkas om du begränsar cookies.

Vad mer behöver du veta?

Var lagras och bearbetas din information?

Personuppgifter som samlats in på våra webbplatser och tjänster, eller som du eller tredje part tillhandahållit Mars, kan komma att lagras och bearbetas i USA eller i något annat land där vi eller våra tjänsteleverantörer har anläggningar.

Servrar och databaser där informationen kan komma att lagras kan vara placerade utanför det land från vilket du fick åtkomst till webbplatsen. Detta kan vara ett land som inte har samma sekretesslagar som det land du bor i. De personuppgifter du tillhandahåller oss kan överföras utomlands, men vi kommer endast att samla in, bearbeta och använda personuppgifter i enlighet med vad som fastställs i denna sekretesspolicy.

Undersökningar gällande anställda kan också komma att överföras till andra medlemmar i Mars företagsgrupp. Genom att besöka webbplatsen och lämna över information samtycker du till sådan insamling, bearbetning, överföring och/eller lagring av dina personuppgifter. Observera: vår sekretesspolicy kan skilja sig åt från region till region, så om du besöker en av våra webbplatser i en annan region bör du kontrollera om det finns en policy som är specifik för den aktuella regionen.

Hur länge lagrar vi din information?

Vi behåller och lagrar dina personuppgifter endast så länge vi har giltiga affärsmässiga skäl att göra det, och i enlighet med vår policy för datalagring.

Vad gäller för personuppgifter som är allmänt tillgängliga (som exempelvis i chattrum, anslagstavlor och andra interaktiva forum)?

För våra besökares nöje kan vi komma att tillhandahålla chattrum, anslagstavlor eller interaktiva forum där besökare kan lägga upp kommentarer eller information. Om det på denna webbplats finns ett chattrum, en anslagstavla, möjligheter till socialt nätverkande eller andra interaktiva forum där personuppgifter kan läggas upp, ber vi att du kontrollerar reglerna innan du går in, eftersom du är bunden till dem liksom till våra Allmänna Villkor. Det kan finnas regler gällande ålder eller andra begränsningar för att få lov att delta i interaktiva funktioner. Allt du lägger upp online är offentlig information, och vi ansvarar inte för något som du frivilligt lägger upp. Användare bör iaktta försiktighet när de lägger ut personuppgifter på nätet.

Överlåtelse

Om alla eller delar av våra tillgångar säljs eller köps av en annan part, eller i fall av sammanslagning, ger du oss rätten att överlåta de personuppgifter vi samlat in från dig.

Hur skyddar vi din information?

Vi har implementerat administrativa, fysiska och tekniska skydd avsedda att skydda din information. Inga säkerhetsåtgärder kan dock skydda till 100%. Därför rekommenderar vi att du vidtar ytterligare åtgärder för att skydda dig själv och din information, vilket omfattar att installera ett uppdaterat virusskydd, stänga webbläsaren efter användning, hålla dina inloggningsuppgifter konfidentiella och se till att regelbundet uppdatera nedladdade program och appar, för att garantera att du har de senaste säkerhetsfunktionerna på dina enheter.

Internationell informationsöverföring

Om du väljer att tillhandahålla oss personuppgifter kan vi komma att överföra den informationen till våra samarbetspartners och dotterbolag eller andra tredje parter. Detta kan ske över nationsgränser, och från ditt land eller din jurisdiktion världen runt i enlighet med lagstadgade krav.Mars använder i första hand EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring från EU till länder utanför EES. Mars använder också Privacy Shield-ramverket (som är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA) för dataöverföring mellan EU och USA.

Vårt åtagande att följa Privacy Shield-överenskommelsen

Mars US och dess kontrollerade amerikanska dotterbolag se lista över Mars US-företag och dotterbolag) följer Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA och Privacy Shield-överenskommelsen mellan Schweiz och USA och har betygat för Näringsdepartementet att vi åtar oss att följa Privacy Shield-överenskommelsens principer vid hantering av alla personuppgifter som överförs från EU och Schweiz till USA. Mars förblir ansvarigt och ansvarsskyldigt i enlighet med Privacy Shield-överenskommelsens principer ifall tredje part som Mars anlitar för att bearbeta personuppgifterna å Mars vägnar gör så i strid mot principerna, om Mars inte bevisar att man inte är ansvarigt för den händelse som orsakat skadan. I vissa situationer kan Mars anmodas att avslöja personuppgifter som svar på lagenliga krav från offentliga myndigheter. Detta omfattar även att uppfylla krav från organ inom nationell säkerhet eller brottsbekämpning. Vi uppmanar medborgare i EU och Schweiz att kontakta oss på [email protected] med eventuella klagomål eller frågor gällande Privacy Shield-överenskommelsen. För klagomål som inte kan lösas direkt med oss har vi valt att samarbeta med den panel som europeiska dataskyddsmyndigheter och den federala schweiziska myndigheten för dataskydd och information (FDPIC) har beslutat om. Under vissa omständigheter ger Privacy Shield-överenskommelsen individer rätt att begära bindande skiljeförfarande för att lösa klagomål som inte har kunnat lösas på annat sätt. Mars US omfattas av undersöknings- och tillsynsbefogenheter för US Federal Trade Commission (FTC). Om det uppstår konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och Privacy Shield-överenskommelsens principer är det Privacy Shield-överenskommelsens principer som ska gälla. För mer information om Privacy Shield-programmet och för att se vår certifiering, ber vi att du besöker www.privacyshield.gov.

Ändringar i denna Sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy då och då. Därför ber vi att du regelbundet besöker denna sida och läser igenom policyn för att kontrollera om det skett ändringar. Vi kommer att informera dig om större ändringar i denna sekretesspolicy genom att lägga upp ett meddelande på vår hemsida under en rimlig tidsperiod, och genom att ändra datumet för "Senast uppdaterad" [(nedan)]. Genom att fortsätta använda våra webbplatser efter att ändringar lagts upp accepterar du de ändrade villkoren.

Vad ska du göra om du har frågor eller önskar komma åt, uppdatera eller radera information eller vill avregistrera dig (opt-out) från framtida kommunikationer? Vi vidtar åtgärder för att hålla dina personuppgifter uppdaterade. Du kan visa, korrigera eller uppdatera personlig kontaktinformation du tillhandahåller Mars. Vissa av Mars program ger möjlighet att visa eller uppdatera personuppgifter online. Kontrollera på den plats du registrerat dig om det finns möjlighet att visa eller uppdatera dina uppgifter där.

Om du vill komma åt, uppdatera, ändra, radera, överföra, begränsa eller invända mot bearbetning av de uppgifter vi har om dig i vår marknadsföringsdatabas (som omfattas av alla tillämpliga juridiska undantag), eller om du vill avregistrera dig (opt-out) från att ta emot ytterligare kommunikation från oss, eller har frågor om vår sekretesspolicy, vänligen klicka här.

I de fall vår bearbetning av dina uppgifter baseras på att du gett tillstånd därtill kan du ha rätt att dra tillbaka ditt tillstånd genom att kontakta oss via e-post på [email protected]. Observera: att du drar tillbaka ditt tillstånd påverkar inte legaliteten i vår bearbetning av dina uppgifter, som baseras på ditt tillstånd innan det drogs tillbaka. I vissa fall kan du också ha rätt att framföra ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Vi försöker alltid lösa problem som gäller vår bearbetning av dina uppgifter, och du kan alltid kontakta oss gällande frågor eller bekymmer.

Hur kan du kontakta oss?

Du kan kontakta oss med hjälp av nedanstående information:

Mars, Incorporated
Attn: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer
Global Privacy Team
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
E-post: [email protected]

Vi vill samarbeta med dig för att lösa dina eventuella problem eller klagomål gällande denna sekretesspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter. Om du har frågor, vänligen kontakta [email protected] så kommer vi att svara omgående.

Bearbeta information inom den Europeiska Unionen

Vi samlar och använder personuppgifter som bearbetats inom EU endast när vi har laglig grund att göra så enligt nedanstående:

 • När bearbetning av dina personuppgifter ligger i vårt juridiska intresse: till exempel kan vi komma att använda dina personuppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster och innehållet på våra webbplatser, samt för administrativa ändamål enligt vad som fastställs i denna sekretesspolicy.
 • När vi fullföljer våra åtaganden i vårt kontrakt med dig: vi kommer att behöva bearbeta dina personuppgifter till exempel när du arbetar för oss, antingen som anställd eller tjänsteleverantör, eller när du söker ett jobb hos oss, i enlighet med ditt anställningskontrakt eller tjänsteavtal. Om du är konsument kommer vi att använda dina personuppgifter för att fullfölja våra åtaganden i det kontrakt vi har med dig.
 • När vi är tvingade enligt lag: till exempel för att följa lagen eller svara på en juridisk process eller lagenliga krav, inklusive krav från brottsbekämpande och statliga organ.

Samtycke: Vi kommer att förlita oss på ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för marknadsföringssyften i enlighet med tillämplig lag.

Vilka är dina integritetsrättigheter i Kalifornien?

Kaliforniens lagstiftning tillåter boende i Kalifornien att neka (opt-out) Mars tillstånd att sprida personuppgifter till tredje part för den tredje partens direktreklamsändamål. Du kan när som helst välja att neka till att dina personuppgifter delas med tredje part för dennes direktreklamsändamål genom att skriva till oss på vår kontaktadress ovan, eller genom att skicka e-post till oss på [email protected] Vänligen observera att en sådan åtgärd (att opt-out) inte förbjuder spridning för andra ändamål än marknadsföring. Kalifornisk lag ger också boende i Kalifornien rätt att begära att vi lämnar en lista över alla tredje parter som har fått ta del av den personliga informationen under föregående kalenderår. Även en lista över vilka kategorier av personlig information det rör sig om måste lämnas ut. Om du är boende i Kalifornien och önskar denna information, ber vi att du skickar din begäran via e-post till: [email protected] eller genom att skriva till vår kontaktadress ovan. Begäran via telefon eller faksimil kommer inte att godkännas. Ämnesraden i e-posten eller på kuvertet och innehållet i din begäran måste innehålla frasen “Your California Privacy Rights” och ditt namn, e-postadress (om du vill ha svar via e-post) eller gatuadress, stad, stat och postnummer (om du vill ha svar via post).

Hur vi ställer oss till spårningsskydd

VI stöder inte inställningar för spårningsskydd i webbläsare och deltar för tillfället inte i några ramverk för spårningsskydd som låter oss svara på signaler eller andra mekanismer från dig gällande insamling av dina personuppgifter.

Uppdaterad: juli 2017

Om det föreligger konflikt mellan den engelska versionen av vår sekretesspolicy och en version som översatts till ett annat språk är det den engelska versionen som ska gälla.