Zásady ochrany osobných údajov

Čoho sa toto vyhlásenie o ochrane súkromia týka?

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka vašich osobných údajov zhromažďovaných alebo spracovávaných prostredníctvom webových stránok, mobilných aplikácií a ďalších služieb a produktov, ktoré zhromažďujú alebo spracúvajú údaje a zobrazujú toto vyhlásenie spoločnosti Mars, Incorporated a jej dcérskych/pridružených spoločností. Toto vyhlásenie sa netýka webových stránok, mobilných aplikácií a ďalších služieb a produktov týchto subjektov, ktoré nezobrazujú alebo neobsahujú prepojenie na toto vyhlásenie o ochrane súkromia, alebo ktoré majú vlastné vyhlásenie o ochrane súkromia. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje k vašim osobným údajom, čo sú akékoľvek informácie alebo kombinácie informácií, ktoré by sa dali použiť na vašu identifikáciu.

Naše zásady ochrany osobných údajov prispôsobujeme zákonom na ochranu údajov v jednotlivých krajinách a spolupracujeme s orgánmi na ochranu údajov jednotlivých krajín, ak sa domnievajú, že došlo k problému s ochranou osobných údajov.

Ak sa nachádzate v Európskej únii, správcom údajov zodpovedným za zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov bude dcérska spoločnosť alebo pobočka spoločnosti Mars, ktorá vlastní a prevádzkuje webovú stránku, ktorú ste navštívili. Ak máte nejaké otázky ohľadom používania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na správcu údajov prostredníctvom Globálneho manažéra pre ochranu súkromia, ktorého kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

Aké informácie zhromažďujeme a spracovávame?

Môžeme zhromažďovať alebo spracovávať rôzne informácie, ktoré nám poskytnete, vrátane osobných kontaktných údajov a informácií týkajúcich sa vašich nákupov, zamestnania alebo demografických údajov.

 • Osobné kontaktné údaje zahŕňajú informácie, ako sú mená, adresy, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, ktoré nám poskytnete napríklad pri online registrácii alebo pri podnikaní s nami a poskytovaní služieb pre nás. Niektoré webové stránky vám umožňujú vybrať si meno používateľa a heslo na vytvorenie konta.
 • Informácie súvisiace s nákupmi zahŕňajú údaje týkajúce sa nákupov na našich webových stránkach vrátane informácií o platobných kartách a adrese doručenia.
 • Informácie súvisiace so zamestnaním zahŕňajú vami označené pracovné preferencie, pracovnú históriu a informácie poskytnuté v rámci žiadostí zasielaných online.
 • Demografické informácie zahŕňajú údaje, ako sú vek, pohlavie, záľuby alebo informácie o aktivitách, osobnom vkuse alebo iné údaje o vašich preferenciách.

Môžeme zhromažďovať informácie aj z iných zdrojov vrátane zoznamov kontaktov a demografické informácie od tretích strán a iných zdrojov. Tieto údaje môžu byť kombinované s inými informáciami, ktoré zhromažďujeme a používame na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.

Niektoré typy informácií tiež zhromažďujeme automaticky:

 • Vašu adresu internetového protokolu (IP) alebo identifikátor zariadenia, operačný systém vášho zariadenia, typ prehliadača, webové stránky navštívené pred alebo po návšteve našej webovej lokality, zobrazené stránky a činnosť na našich webových stránkach, ako aj vašu interakciu so zobrazenou reklamou.
 • Aj tretie strany pôsobiace ako servisní alebo reklamní partneri môžu zhromažďovať informácie automaticky.
 • Viac informácií o našich zásadách zhromažďovania údajov nájdete nižšie.

Tieto informácie sa zhromažďujú priamo od vás, ako aj prostredníctvom tretích strán, ktorým ste dali povolenie na poskytovanie takýchto osobných údajov, a pokiaľ to dovoľujú miestne právne predpisy, aj prostredníctvom verejne dostupných zdrojov, ako sú sociálne médiá.

Prečo zhromažďujeme a ako používame vaše informácie?

Vaše informácie môžeme používať na rôzne účely, napríklad na poskytovanie produktov alebo služieb, ktoré požadujete, na spravovanie propagačných akcií (lotérie, súťaže a ponuky), na komunikáciu s vami, na zobrazovanie reklamy, na zlepšovanie našich webových stránok, produktov a služieb, a na iné legitímne obchodné účely, ktoré sú vysvetlené nižšie:

 • Poskytovanie funkcií, produktov a služieb, ktoré požadujete: Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme používať na plnenie vašich požiadaviek na naše funkcie, produkty a služby a na umožnenie ich používania.
 • Registrácia, súťaže a reklama: Vaše údaje môžeme použiť pri registrácií do súťaží, informovaní o výsledkoch a zaregistrovaní prístupu k niektorým funkciám, produktom a službám v súlade s vami zvolenými marketingovými preferenciami.
 • Komunikácia s vami a poskytovanie informácií: Vaše údaje môžeme použiť na komunikáciu s vami, pri reagovaní na vaše otázky či pripomienky, na poskytovanie aktualizácií a noviniek a pri upozorňovaní na voľné pracovné miesta, ktoré vyhovujú vášmu profilu (ak ste nám zaslali svoj životopis). Vaše údaje tiež môžeme použiť na poskytovanie personalizovaného obsahu, informácií a zasielanie brožúr, kupónov, vzoriek, ponúk a ďalších informácií o našich produktoch a našej skupine spoločností. Návštevníkov, ktorí nám poskytnú e-mailovú adresu, žiadame o informáciu, či si želajú dostávať ďalšie informácie alebo aktualizácie od nás alebo z našich webových stránok, a následnú komunikáciu od nás budú prijímať iba tí návštevníci, ktorí o to požiadajú. Môžeme sa vás tiež opýtať, či si prajete dostávať informácie o iných produktoch, ktoré sú k dispozícii od členov našej skupiny spoločností. Návštevníkom ponúkame aj možnosť odhlásenia, kedykoľvek si želajú ukončiť prijímanie e-mailov alebo iných informácií od nás.
 • Keď plníme svoje záväzky na základe zmluvy s vami – vaše údaje môžeme použiť, keď pre nás pracujete ako zamestnanec alebo poskytovateľ služieb, alebo sa uchádzate o prácu u nás, v súvislosti s vašou pracovnou zmluvou alebo zmluvou o poskytovaní služieb.Ak ste spotrebiteľ alebo používateľ našich služieb, vaše osobné údaje budeme používať pri plnení našich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú máme s vami uzatvorenú.
 • Poskytovanie relevantnej reklamy: Môžeme nakupovať a používať rozšíriteľné e-mailové zoznamy pri kontaktovaní potenciálnych zákazníkov, ktorí by podľa nás mohli mať záujem o produkty alebo služby od skupiny spoločností Mars. Vždy budeme rešpektovať žiadosti o vyradenie zo zoznamu a požadovať od autorov zoznamov záruku, že sa informácie o e-mailových kontaktoch poskytujú iba v prípade tých spotrebiteľov, ktorí vyjadrili želanie prijímať ponuky a informácie prostredníctvom e-mailu. Môžeme tiež využívať demografické a preferenčné informácie na presnejšie zacielenie reklamy súvisiacej s produktmi a službami Mars na používateľov, pre ktorých sú najviac relevantné. Cieľom je, aby používatelia uvideli reklamu, ktorá je pre nich s najväčšou pravdepodobnosťou zaujímavá, a aby inzerenti mohli svoju reklamu zobrazovať ľuďom, ktorí na ňu s najväčšou pravdepodobnosťou zareagujú. Viac informácií o našich reklamných praktikách nájdete v časti Aké sú naše zásady online reklamy založenej na záujmoch.
 • Zasielanie nových ponúk: Niekedy naše značky rozosielajú ponuky, kupóny a informácie vrátane katalógov prostredníctvom e-mailu. Napríklad keď zákazník vytvorí online objednávku v našom katalógovom obchode alebo sa prihlási na odber nášho online katalógu, môžeme ho pridať do zoznamu príjemcov tohto katalógu. Môžeme tiež využívať zoznamy, ktoré sme získali od tretích strán alebo z verejných zdrojov, na rozosielanie týchto informácií, a ako je obvyklou praxou v katalógovom odvetví, môžeme si vymieňať mená a adresy (ale nie e-mailové adresy bez udelenia súhlasu) zákazníkov našich katalógov s inými katalógovými spoločnosťami, ktoré vás tiež môžu kontaktovať poštou. Z prijímania fyzickej pošty od našich značiek sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
 • Zlepšovania našich webových stránok, funkcií, produktov a služieb: Pomocou zhromažďovaných informácií môžeme vylepšovať ponuku produktov skupiny Mars, jej služby, ako aj naše webové stránky a funkcie.
 • V prípade niektorých automatických funkcií prijímania rozhodnutí: Zhromažďované informácie môžeme použiť na obsluhu online reklamy a/alebo vytváranie vášho osobnostného profilu. Podrobnosti o zhromažďovaných osobných informáciách, spôsobe ich využívania a možnosti odhlásenia sa z procesu automatického prijímania rozhodnutí sú uvedené nižšie.

Ako zdieľame a komu zverejňujeme vaše údaje?

Vaše údaje môžeme zdieľať alebo zverejňovať:

 • Spoločnosti Mars a skupine spoločností Mars.
 • Predajcom alebo zástupcom. Vaše údaje môžeme napríklad zdieľať so spoločnosťami, na ktoré sme delegovali poskytovanie služieb v našom mene. Keď zdieľame informácie s inými spoločnosťami, ktoré pre nás poskytujú služby, tieto spoločnosti ich nesmú používať na žiadne iné účely a musia ich udržiavať v tajnosti, ak ste na ich použitie nedali súhlas.
 • V prípadoch, kedy vaše údaje môžu byť prevedené spolu s iným majetkom v rámci prevodu vlastníctva.

Môžeme tiež zdieľať alebo zverejňovať osobné údaje vrátane obsahu vašej komunikácie:

 • Pri plnení zákonných povinností alebo v rámci vyšetrovania či právnych požiadaviek vrátane žiadostí od úradov a orgánov činných v trestnom konaní.
 • Pri vyšetrovaní sťažností a reklamácií spotrebiteľov alebo možného porušenia zákona, na ochranu integrity webových stránok, pri plnení vašich požiadaviek alebo v rámci súčinnosti pri zákonnom vyšetrovaní.
 • Na ochranu práv alebo majetku skupiny spoločností Mars alebo našich zákazníkov vrátane vynucovania plnenia podmienok platných pre vaše používanie príslušných služieb.
 • Pri konaní v dobrej viere, že prístup alebo zverejnenie týchto údajov je nutné na ochranu bezpečnosti našich partnerov, zákazníkov alebo verejnosti.

Upozorňujeme, že naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na webové stránky tretích strán, ktorých zásady ochrany súkromia sa môžu líšiť od našich zásad ochrany osobných údajov. Ak poskytnete osobné údaje niektorej z týchto webových stránok, vaše údaje sa tak budú riadiť zásadami ochrany osobných údajov na týchto webových stránkach. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

A čo ochrana súkromia detí?

Naše webové stránky sú primárne navrhnuté a určené pre dospelých a tínedžerov (od 13 rokov) a nie sú určené pre deti do 13 rokov. V súlade so Zákonom na ochranu súkromia detí na internete (COPPA) nebudeme vedome zhromažďovať ani ukladať žiadne osobné údaje o deťoch mladších ako 13 rokov a naše firemné webové stránky nie sú určené na zhromažďovanie osobných informácií od detí mladších ako 13 rokov. V prípade mladých ľudí vo veku do 16 rokov získame súhlas rodičov ešte predtým, ako im umožníme odosielať svoje osobné údaje spoločnosti Mars prostredníctvom našich stránok, zasielať materiály a fotografie či informácie. Zavedieme opatrenia na overenie rodičovského súhlasu s ohľadom na dostupné technológie. Od návštevníkov môžeme vyžadovať zadanie dátumu narodenia, aby sme obmedzili prístup neplnoletých k určitým webovým stránkam, oblastiam alebo funkciám. V prípadoch, kedy miestna legislatíva vyžaduje vyššiu vekovú hranicu, takúto požiadavku splníme. Viac informácií nájdete v dokumentoch Informácia pre rodičov a Marketingový kódex Mars.

Aké sú naše zásady týkajúce sa online reklamy založenej na záujmoch?

Podporujeme samoregulačné zásady pre online inzerciu na základe správania Aliancie pre digitálnu reklamu v USA a pre amerických spotrebiteľov. Viac informácií o týchto zásadách nájdete tu. Reklamy, ktoré umiestňujeme na internet s využitím údajov o záujmoch, by sa mali zobrazovať s ikonou možností inzercie, ktorá má pomôcť spotrebiteľom pochopiť, ako sú ich údaje využívané a zhromažďované, a poskytnúť možnosti pre spotrebiteľov, ktorí chcú mať väčšiu kontrolu nad zobrazovanou inzerciou. Ikona vyzerá takto:

logo

Keď sa táto ikona zobrazí, kliknutím na ňu môžete zobraziť a sledovať informácie týkajúce sa online reklamy s využitím údajov o záujmoch vrátane toho, kto tieto údaje zhromažďuje a využíva vaše online údaje, ako sa môžete odhlásiť z prijímania takejto reklamy a ďalších informácií.

Ako zobrazujeme reklamy v rámci online inzercie s využitím údajov o záujmoch?

Niekedy zobrazujeme reklamy v našej sieti vlastných a prevádzkovaných webových stránok aj na webstránkach tretích strán. Keď navštívite niektorú z našich webových stránok alebo sa vám zobrazí reklama, ktorú umiestňujeme online na inej stránke, môžu sa zobraziť rôzne typy reklám, ako napríklad textové reklamy vedľa výsledkov vyhľadávania alebo video reklamy na webových stránkach. Niekedy tieto reklamy vychádzajú z obsahu stránok, na ktorých sa zobrazujú. Inokedy sú generované pomocou zhody medzi konkrétnou reklamou a vašimi záujmami, odvodenými z vašej online aktivity, ktoré boli zhromaždené počas určitého obdobia. V prípade inzercie s využitím údajov o záujmoch je cieľom zobraziť vám reklamy, ktoré sú pre vás najviac relevantné.

Na to my aj naše partnerské reklamné spoločnosti používame technológie, ako sú súbory cookie a webové majáky na zhromažďovanie informácií o vašej interakcii s našimi webovými stránkami a webovými stránkami tretích strán („online údaje“). Tieto online údaje vás neidentifikujú osobne a obvykle sú agregované s ďalšími údajmi do segmentov – skupín používateľov a určitých všeobecných kategórií záujmov, ktoré sme odvodili na základe rôznych faktorov (napríklad „športový fanúšik“). Online údaje môžu zahŕňať:

• Webové stránky, produkty a služby, ktoré zobrazujete, a prepojenia, na ktoré ste klikli pri používaní našich webových stránok a služieb, ako aj webových stránok tretích strán,

• Naše e-maily, ktoré zobrazujete, a prepojenia, na ktoré ste klikli v týchto e-mailoch,

• Skutočnosť, či ste zobrazili alebo klikli na reklamu, ktorá sa vám zobrazila,

• Demografické údaje alebo údaje o záujmoch vrátane všeobecnej geografickej polohy odvodenej z adresy IP,

• Výrazy zadané pri vyhľadávaní pomocou určitých vyhľadávacích služieb.

Naša spoločnosť aj naši reklamní partneri tieto online údaje využívame na to, aby sme si vytvorili presnejší obraz o záujmoch používateľov, s ktorými interagujeme – vrátane vás – aby sme im mohli zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantnejšie vzhľadom na ich záujmy.

Okrem toho naši reklamní partneri tieto online údaje využívajú aj na ďalšie účely vrátane (a) spojenia s inzerciou, ktorá sa zobrazuje na našej alebo iných webových stránkach, (b) na vykazovanie využívania webových stránok, štatistiky, reklamných dát a ďalšiu interakciu s reklamami a webovými stránkami, na ktorých sú prevádzkované, a (c) na meranie účinnosti webovej a e-mailovej reklamy.

Prečo je výhodné prijímať reklamy na základe záujmov?

Spotrebitelia chcú prijímať reklamy na základe záujmov z rôznych dôvodov. Reklamy na základe záujmov sú užitočné, lebo sú viac prispôsobené vašim konkrétnym záujmom. Napríklad chovateľom mačiek sa môže zobrazovať viac reklám na potravu pre mačky a menej reklám na služby pre chovateľov psov. Vďaka reklamám na základe záujmov tiež ľahšie objavíte nové produkty a služby, ktoré sú naozaj relevantné pre vás a vaše záujmy. Napríklad chovateľom psov sa môže zobraziť reklama na najnovší produkt starostlivosti o psov, zatiaľ čo chovateľom mačiek sa skôr zobrazí reklama na najnovší prostriedok na odstraňovanie mačacích chlpov. V skratke, inzercia na základe záujmov vám môže uľahčiť prístup k novým produktom, službám a funkciám, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie, čím vám v konečnom dôsledku môže pomôcť zlepšiť život a sociálne skúsenosti. Taktiež sa nemusíte obávať, že by sa vám jedna a tá istá istá reklama zobrazovala znovu a znovu, keďže počet zobrazení konkrétnej reklamy na základe záujmu je obmedzený. Ak sa odhlásite z odberu inzercie na základe záujmov, prídete o všetky tieto výhody.

Poznámka k funkcii Google Analytics – Na zefektívnenie poskytovania relevantného obsahu využívame funkcie Google Analytics Advertising, o ktorých si môžete prečítať viac a odhlásiť sa z nich tu.

Ako sa môžete odhlásiť z prijímania reklamy na základe záujmov od nás?

Ak už nemáte záujem prijímať reklamu na základe záujmov na ktorejkoľvek z našich amerických stránok, môžete sa odhlásiť pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Pamätajte však, že takéto odhlásenie sa nebude znamenať, že už sa vám na našich stránkach nebude zobrazovať žiadna reklama. Znamená to iba to, že zobrazená internetová reklama už nebude vychádzať z vašich konkrétnych záujmov.

Podľa toho, kde žijete, sa môžete prostredníctvom jedného miesta na internete prihlásiť a označiť svoje preferencie v tejto oblasti vrátane možnosti vykonať jediné „univerzálne“ odhlásenie zo zobrazovania reklamy na základe záujmov u príslušného subjektu:  

V USA navštívte túto stránku: Ad Choices.

V Kanade navštívte túto stránku:Your Ad Choices.

V EÚ navštívte túto stránku: Your Online Choices.

Keď sa odhlásite pomocou niektorej z týchto možností, do vášho zariadenia sa uloží súbor cookie s informáciou, že ste sa odhlásili zo zobrazovania reklamy na základe záujmov.Ak vymažete svoje súbory cookie, budete sa musieť odhlásiť znovu.Na týchto webových stránkach tiež nájdete podrobné informácie o reklame na základe záujmov a užitočné rady k zachovaniu súkromia na internete. 

Informácia o súboroch cookie

Čo sú to súbory cookie a ako ich používame?

Súbory cookie sú dátové súbory, ktoré webstránka odošle do vášho počítača, keď si ju zobrazíte. Tieto dátové súbory obsahujú informácie umožňujúce našej stránke ukladať dôležité údaje, vďaka ktorým bude používanie stránky pre vás efektívnejšie a užitočnejšie. Naše stránky využívajú súbory cookie na rôzne účely. Pomocou technológie cookie a adries IP získavame informácie od online návštevníkov a registrovaným návštevníkom poskytujeme čo najviac personalizované online služby.

Návštevníci našich stránok používajú rôzne internetové prehliadače a rôzne počítače. Aby bola vaša návšteva našej stránky čo najjednoduchšia s technológiou, ktorú používate, automaticky sledujeme typ prehliadača (napr. Internet Explorer) a operačný systém (napr. Windows, Mac) používaný návštevníkom, ako aj názov domény návštevníkovho poskytovateľa internetových služieb. Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich stránok v agregovanej podobe, aby sme mohli aktualizovať a zlepšovať naše stránky. Tieto údaje nám prezrádzajú, či väčšina návštevníkov dáva prednosť určitým funkciám alebo oblastiam pred inými, čo nám umožňuje udržiavať naše stránky aktuálnymi a zaujímavými pre väčšinu našich návštevníkov. Súbory cookie tiež používame na to, aby sme zabránili deťom v prístupe do niektorých oblastí alebo k niektorým funkciám určeným len pre dospelých alebo dospievajúcich.

Ako používame súbory cookie na personalizovanie vášho používania našich stránok?

Technológia cookie nám pomáha poskytovať obsah prispôsobený záujmom návštevníka a zjednodušuje objednávanie produktov, vstup a účasť na lotériách a súťažiach, a ponúka ďalšie funkcie na našich stránkach pre našich návštevníkov. Stránky, ktoré ponúkajú možnosť online nákupu, používajú súbory cookie na zapamätanie a spracovanie položiek vo vašom nákupnom košíku. Ak je to v súlade s našimi zverejnenými postupmi a zásadami, môžeme v takýchto prípadoch spájať osobné údaje so súbormi cookie.

Používajú súbory cookie na našich stránkach aj tretie strany?

Tretím stranám môžeme umožniť používanie súborov cookie aj inzerciu na našich webových stránkach.Na súbory cookie tretích strán nemáme dosah.Existujú bezplatné programy, ktoré si môžete nainštalovať a ktoré vám umožnia nastaviť si predvoľby a zablokovať veľkú väčšinu súborov cookie tretích strán na celom internete.

Rôzne typy súborov cookie, ktoré používame

Súbory cookie, ktoré používame, vychádzajú z kategorizácie súborov cookie Medzinárodnej obchodnej komory: nevyhnutne potrebné, zabezpečujúce výkon, funkcie a zacielenie.

„Nevyhnutne potrebné“ súbory cookie umožňujú pohyb po webových stránkach a používanie základných funkcií, ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online fakturácia. Tieto súbory cookie nezhromažďujú o vás žiadne údaje, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo sledovanie, ktoré stránky na internete ste navštívili. Tieto nevyhnutne potrebné súbory cookie používame na

 • Zaznamenanie položiek, ako sú napríklad vami zadané údaje na objednávkovom formulári, keď prechádzate rôznymi stránkami v rámci jednej relácie webového prehliadača
 • Zaznamenanie objednaného tovaru a služieb, keď prejdete na stránku pokladne na zaplatenie objednávky
 • Vašu identifikáciu ako návštevníka prihláseného na webstránku Mars
 • Uistenie, že ste sa prihlásili do správnej služby na našej stránke, keď vykonáme nejaké zmeny v jej funkcionalite

Súbory cookie, ktoré sme definovali ako „nevyhnutne potrebné“, NESLÚŽIA na

 • Zhromažďovanie informácií, ktoré možno použiť na propagáciu produktov alebo služieb
 • Zaznamenávanie vašich preferencií alebo mena používateľa na účely inej ako aktuálnej návštevy stránky

Súbory cookie „zabezpečujúce výkon“ zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky, napr. ktoré stránky ste navštívili a to, či sa vyskytli nejaké chyby. Tieto súbory cookie nezbierajú žiadne informácie, ktoré by vás mohli identifikovať – všetky zhromaždené informácie sú anonymné a slúžia len na to, aby nám pomohli vylepšiť fungovanie našej webovej stránky, pochopiť, čo našich používateľov zaujíma, a zmerať, aká efektívna je naša reklama. Súbory cookie zabezpečujúce výkon používame na

 • Zisťovanie štatistiky o používaní našich webových stránok
 • Zisťovanie, aká efektívna je naša inzercia (tieto informácie nepoužívame na cielenie reklám, keď navštevujete iné webové stránky)
 • Pomoc pri vylepšovaní našej webstránky a zisťovanie výskytu chýb
 • Testovanie rôznych dizajnov našej stránky

Súbory cookie, ktoré sme definovali ako „zabezpečujúce výkon“, NESLÚŽIA na

 • Zhromažďovanie informácií, ktoré možno použiť na propagáciu produktov alebo služieb na iných webových stránkach
 • Zaznamenávanie vašich preferencií alebo mena používateľa na účely inej ako aktuálnej návštevy stránky
 • Cielené zobrazovanie reklám na iných webových stránkach

Súbory cookie „zabezpečujúce funkcie“ slúžia na poskytovanie služieb a zaznamenávanie nastavení na účely zlepšenia vášho používania stránky. Súbory cookie zabezpečujúce funkcie používame na

 • Zaznamenávanie vami použitých nastavení, ako sú rozloženie stránky, veľkosť písma, predvoľby a farby
 • Zaznamenanie, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť prieskum
 • Zobrazenie indikátora prihlásenia na našu stránku
 • Zdieľanie informácií s partnermi, ktorí poskytujú služby na našej stránke. Zdieľané informácie sa používajú iba na poskytovanie služieb, produktov a funkcií. Neslúžia na žiadny iný účel

Súbory cookie definované ako „zabezpečujúce funkcie“, NESLÚŽIA na

 • Cielené zobrazovanie inzercie pre vás na iných webstránkach

Súbory cookie „zabezpečujúce zacielenie“ sú prepojené so službami tretích strán, ako sú napríklad tlačidlá „Páči sa mi to“ a „Zdieľať“. Tretia strana tieto služby poskytuje na oplátku za to, že ste navštívili našu webovú stránku. Súbory cookie zabezpečujúce zacielenie používame na

 • Prepojenie na sociálne siete, ako je Facebook, ktoré môžu následne použiť informácie o vašej návšteve na zacielenie reklamy na vás na iných webových stránkach
 • Poskytovanie informácií reklamným agentúram o vašej návšteve, takže vám môžu zobrazovať reklamy, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé

Čo sú to webové majáky a ako ich používame?

Niektoré naše webové stránky a e-mailové aktualizácie môžu obsahovať elektronické obrázky nazývané webové majáky, niekedy označované aj ako jednopixelové súbory GIF, priehľadné súbory GIF alebo pixelové značky. Na stránkach nám tieto prvky umožňujú počítať návštevníkov, ktorí si prezerali naše stránky. V propagačných e-mailoch/bulletinoch nám umožňujú zistiť, koľko predplatiteľov si ich prečítalo. Webové majáky nám umožňujú vytvárať štatistické informácie o aktivitách a funkciách, ktoré našich zákazníkov zaujímajú najviac, s cieľom poskytovať personalizovanejší obsah. Neslúžia na prístup do vašich osobných údajov bez vášho súhlasu.

Ako sa môžete odhlásiť z používania súborov cookie?

Nastavenie prehliadača, aby odmietol súbory cookie

Ak si neželáte súbory cookie, môžete si nastaviť počítač tak, aby vás varoval pri každom odoslaní súboru cookie, alebo vypnúť všetky súbory cookie prostredníctvom vášho prehliadača (napr. Internet Explorer alebo Firefox). Správny spôsob, ako zmeniť alebo aktualizovať súbory cookie, nájdete v ponuke Pomoc vášho prehliadača.

Prípadne môžete navštíviť stránku www.aboutcookies.org, ktorá obsahuje komplexné informácie o tom, ako to urobiť v jednotlivých prehliadačoch. Nájdete tu tiež podrobnosti o tom, ako odstrániť súbory cookie z vášho počítača, ako aj všeobecné informácie o súboroch cookie. Informácie o postupe v prípade prehliadača vášho mobilného telefónu vyhľadajte v návode k telefónu.

Upozorňujeme, že obmedzenie používania súborov cookie môže mať vplyv na fungovanie webových stránok Mars.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Kde sú vaše údaje ukladané a spracúvané?

Osobné údaje zhromaždené našimi webovými stránkami a službami alebo získané spoločnosťou Mars od vás alebo od tretích strán môžu byť ukladané a spracúvané v USA alebo inej krajine, kde má naša spoločnosť alebo naši poskytovatelia služieb svoje prevádzky.

Servery a databázy, v ktorých môžu byť informácie uložené, môžu byť umiestnené mimo krajiny, z ktorej pristupujete na túto webstránku, a v krajine, ktorá nemá rovnaké zákony na ochranu súkromia ako krajina vášho bydliska. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžu byť prenesené do zahraničia, ale zhromažďovať, spracovávať a využívať osobné údaje budeme len v súlade s týmto vyhlásením o ochrane súkromia.

Otázky týkajúce sa zamestnania môžu byť tiež poskytnuté ktorémukoľvek členovi skupiny spoločností Mars. Návštevou tejto webovej stránky a poskytnutím informácií súhlasíte s takýmto zhromažďovaním, spracovaním, prenesením a/alebo ukladaním vašich osobných údajov. Upozornenie: Naše zásady sa môžu líšiť v závislosti od regiónu, takže ak navštívite niektorú z našich webových stránok v inom regióne, skontrolujte, či je k dispozícii vyhlásenie o ochrane súkromia špecifické pre daný región.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje si ponechávame a uchovávame iba dovtedy, pokiaľ na to máme legitímny obchodný dôvod, a v súlade s našimi zásadami uchovávania dát.

Ako je to s osobnými údajmi, ktoré sú verejne dostupné (napríklad v chatovacích miestnostiach, diskusných fórach alebo iných interaktívnych stránkach)?

Môžeme ponúkať chatovacie miestnosti, diskusné fóra alebo interaktívne stránky, kde návštevníci môžu písať komentáre alebo informácie pre zábavu. Ak sa zúčastníte nejakej diskusie v chatovacej miestnosti, diskusnom fóre, sociálnej sieti alebo inej interaktívnej stránke, kde možno publikovať osobné informácie, pred vstupom si prečítajte pravidlá diskusie a účasti, keďže sú pre vás záväzné rovnako, ako aj naše Všeobecné podmienky používania služieb. Pravidlá účasti na interaktívnych funkciách môžu zahŕňať vekové a iné obmedzenia. Všetko, čo zverejníte na internete, sú verejne dostupné informácie a my nenesieme zodpovednosť za nič, čo dobrovoľne zverejníte. Pri zverejňovaní osobných údajov a informácií o sebe na internete by mali byť používatelia obozretní.

Postúpenie

V prípade predaja alebo získania všetkých alebo časti našich aktív iným subjektom, alebo v prípade zlúčenia firiem, nám udeľujete právo postúpiť osobné údaje, ktoré sme od vás získali.

Ako dlho zabezpečujeme vaše údaje?

Zaviedli sme administratívne, fyzické a technické záruky, ktorých cieľom je chrániť vaše údaje. Žiadne bezpečnostné opatrenia však nie sú 100 % bezpečné a preto odporúčame, aby ste prijali dodatočné opatrenia na ochranu seba a svojich informácií vrátane inštalácie aktualizovaného antivírusového softvéru, zatvorenia prehliadača po skončení jeho používania, udržiavania vašich prihlasovacích údajov a hesiel v tajnosti a pravidelného aktualizovania prevzatého a nainštalovaného softvéru a aplikácií, aby ste zabezpečili aktivovanie najaktuálnejších bezpečnostných prvkov na svojich zariadeniach.

Medzinárodný prenos informácií

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám svoje osobné údaje, môžeme tieto údaje poskytovať našim pobočkám a dcérskym spoločnostiam alebo iným tretím stranám v zahraničí a presúvať ich z vašej krajiny alebo jurisdikcie do iných krajín alebo jurisdikcií po celom svete v súlade so zákonnými požiadavkami. Spoločnosť Mars využíva predovšetkým štandardné zmluvné doložky Komisie Európskej únie na prenos údajov z Európskej únie do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spoločnosť Mars tiež využíva rámec ochrany súkromia (Privacy Shield) medzi EÚ a USA na prenos údajov medzi EÚ a USA.

Náš záväzok ochrany súkromia

Spoločnosť Mars US a ňou kontrolované americké dcérske spoločnosti (zoznam príslušných podnikov a dcérskych firiem Mars US nájdete tu) sú účastníkmi rámca ochrany súkromia (Privacy Shield) medzi EÚ a USA a rámca ochrany súkromia (Privacy Shield) medzi Švajčiarskom a USA a potvrdili Ministerstvu obchodu, že sú odhodlané chrániť princípy ochrany súkromia pri spracovaní všetkých osobných údajov prenášaných z Európskej únie a Švajčiarska do Spojených štátov. Spoločnosť Mars nesie zodpovednosť za ochranu súkromia aj v prípade zástupcov tretích strán, ktorých zapojí do spracovania osobných údajov v jej mene, ak konajú v rozpore s týmito zásadami, pokiaľ spoločnosť Mars nepreukáže, že nie je zodpovedná za udalosť, z ktorej vyplynula nejaká škoda. V niektorých prípadoch môže byť spoločnosť Mars požiadaná o zverejnenie osobných údajov v reakcii na zákonné požiadavky zo strany verejných orgánov vrátane povinnosti splniť požiadavky ohľadom národnej bezpečnosti či požiadavky orgánov činných v trestnom konaní. Osobám z EÚ a Švajčiarska odporúčame nás kontaktovať na adrese [email protected], ak máte nejakú sťažnosť alebo otázku súvisiacu s rámcom ochrany súkromia Privacy Shield, ale v prípade všetkých sťažností, ktoré neriešime priamo my, sme sa rozhodli spolupracovať s komisiou vytvorenou Európskym úradom na ochranu údajov (DPA) a Švajčiarskym federálnym komisárom pre ochranu údajov a informácií (FDPIC). Za určitých okolností rámec Privacy Shield poskytuje dotknutej osobe právo využiť záväznú arbitráž na vyriešenie sťažností, ktoré neboli vyriešené inými prostriedkami. Spoločnosť Mars US podlieha vyšetrovacím a donucovacím právomociam americkej federálnej obchodnej komisie Federal Trade Commission (FTC). Ak existuje nejaký rozpor medzi podmienkami v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia a Rámcom ochrany súkromia, prednosť má Rámec ochrany súkromia. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Privacy Shield a zobraziť náš súvisiaci certifikát, navštívte stránku www.privacyshield.gov.

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane súkromia

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia môžeme občas aktualizovať, takže túto stránku, prosím, pravidelne navštevujte, aby vám žiadne zmeny neunikli. O významných zmenách tohto vyhlásenia o ochrane súkromia vás budeme po určitú dobu informovať na našej domovskej stránke a zmenou dátumu poslednej aktualizácie [(nižšie)]. Vaše ďalšie používanie našich stránok po zverejnení zmien bude znamenať, že súhlasíte so zmenenými podmienkami.

Čo by ste mali urobiť, ak máte nejaké otázky, chcete získať prístup, aktualizovať alebo vymazať údaje, alebo sa chcete odhlásiť z prijímania oznámení v budúcnosti? Vykonávame opatrenia, aby boli vaše osobné údaje presné. Osobné kontaktné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Mars, môžete zobraziť, opraviť alebo aktualizovať. Niektoré programy Mars umožňujú prístup k zobrazovaniu alebo aktualizovaniu osobných údajov online. Zistite, kde ste sa zaregistrovali, či môžete zobraziť alebo aktualizovať údaje tam.

Ak chcete získať prístup, aktualizovať, zmeniť, vymazať, presunúť, obmedziť alebo namietať spracovávanie údajov, ktoré o vás máme v našej marketingovej databáze (s výhradou platných právnych výnimiek), odhlásiť sa z prijímania ďalších oznámení od nás v budúcnosti, alebo ak máte nejaké otázky ohľadne nášho vyhlásenia o ochrane súkromia, kliknite sem.

Ak je naše spracovávanie vašich údajov na základe vášho súhlasu, môžete odvolať svoj súhlas tak, že nás kontaktujete prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]. Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť nášho spracovávania vašich údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. V určitých prípadoch môžete mať tiež právo podať sťažnosť na miestnom úrade pre ochranu osobných údajov. Sme odhodlaní vyriešiť všetky prípadné problémy týkajúce sa nášho nakladania s vašimi údajmi a môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky.

Ako nás môžete kontaktovať?

Môžete nás kontaktovať na tejto adrese:

Mars, Incorporated
Attn: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer
Global Privacy Team
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
E-mail: [email protected]

Sme odhodlaní spolupracovať s vami na vyriešení akejkoľvek prípadnej sťažnosti súvisiacej s týmto vyhlásením o ochrane súkromia či narábaním s vašimi osobnými údajmi. Ak máte nejakú pripomienku, napíšte na adresu [email protected] a vaša komunikácia bude rýchlo vybavená.

Spracovanie informácií v Európskej únii

Osobné údaje spracovávané v Európskej únii zhromažďujeme a používame len vtedy, keď na to máme zákonný dôvod:

 • Keď je spracovanie vašich osobných údajov v našom zákonnom záujme: napríklad môžeme použiť vaše osobné údaje na zlepšovanie našich produktov a služieb, obsahu našich webových stránok a na administratívne účely, ako sú opísané v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.
 •  Keď plníme naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s vami: napríklad keď pre nás pracujete ako zamestnanec alebo poskytovateľ služieb, prípadne sa uchádzate o prácu u nás, musíme spracovať vaše osobné údaje v súvislosti s vašou pracovnou zmluvou alebo zmluvou o poskytovaní služieb.Ak ste spotrebiteľ, vaše osobné údaje budeme používať pri plnení našich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú máme s vami uzatvorenú.
 • Keď je to našou zákonnou povinnosťou: napríklad pri plnení zákonných povinností alebo v rámci vyšetrovania či právnych požiadaviek vrátane žiadostí od úradov a orgánov činných v trestnom konaní.

Súhlas: Budeme sa spoliehať na váš súhlas s použitím vašich osobných údajov na marketingové účely v súlade s platnými právnymi predpismi.

Aké máte práva na ochranu súkromia v Kalifornii?

Zákony Kalifornie umožňujú jej obyvateľom odoprieť spoločnosti Mars možnosť zverejňovať osobné údaje tretím stranám na ich priame marketingové účely. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť zo zdieľania vašich osobných údajov s tretími stranami na marketingové účely podaním písomnej žiadosti na našu kontaktnú adresu uvedenú vyššie alebo e-mailom na adrese [email protected]. Upozorňujeme, že toto odhlásenie sa neznemožňuje zdieľanie údajov na nemarketingové účely. Zákony Kalifornie tiež umožňujú jej obyvateľom požiadať a získať od nás raz ročne bezplatný zoznam (prípadných) tretích strán, ktorým sme poskytli osobné údaje na ich priame marketingové účely v predchádzajúcom kalendárnom roku, ako aj typ osobných údajov poskytnutých týmto subjektom. Ak ste občanom Kalifornie a máte záujem o tieto informácie, zašlite svoju žiadosť e-mailom na adresu: [email protected] alebo písomne na našu kontaktnú adresu uvedenú vyššie. Telefonické alebo faxové žiadosti nie sú možné. Predmet e-mailovej správy alebo poštová obálka a obsah vašej žiadosti musia obsahovať vetu „Your California Privacy Rights“ spolu s vaším menom, e-mailovou adresou (ak chcete odpoveď dostať elektronickou poštou), alebo korešpondenčnou adresou s uvedením ulice, mesta, štátu a PSČ (ak chcete odpoveď dostať poštou).

Ako reagujeme na zverejňovanie v prípade funkcie Do-Not-Track

Nepodporujeme nastavenie prehliadača „Do Not Track“ (Nesledovať) ani sa v súčasnosti nezúčastňujeme žiadneho rámca Do Not Track, ktorý by nám umožňoval reagovať na signály alebo iné mechanizmy od vás upozorňujúce na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

Aktualizované: júl 2017

Ak existuje nejaký rozpor medzi anglickou verziou nášho Vyhlásenia o ochrane súkromia a verziou preloženou do iného jazyka, prednosť má anglická verzia.