Onze privacyverklaring

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens die worden verzameld of verwerkt via de websites, mobiele applicaties en andere diensten en producten die gegevens verzamelen of verwerken en deze verklaring bevatten, en die het eigendom zijn van Mars, Incorporated en de Mars-familie van bedrijven. Deze verklaring is niet van toepassing op de websites, mobiele applicaties en andere diensten en producten van die entiteiten die geen link naar deze privacyverklaring tonen of bevatten of die over hun eigen privacyverklaring beschikken. Deze privacyverklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens, dat wil zeggen alle gegevens of combinaties van gegevens die redelijkerwijs gebruikt kunnen worden om uw identiteit vast te stellen.

Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming, en wij werken samen met de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming als zij vermoeden dat zich een probleem met de privacy heeft voorgedaan.

Indien u zich in de Europese Unie bevindt, is de dochteronderneming of gelieerde onderneming van Mars die eigenaar en beheerder is van de door u bezochte website de gegevensbeheerder met verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Bij vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder via de Global Privacy Officer van wie de contactgegevens hieronder zijn vermeld.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

We kunnen diverse door u aan ons verstrekte gegevens verzamelen en verwerken, zoals persoonlijke contactinformatie en informatie met betrekking tot uw aankopen, beroep of demografie.

 • Persoonlijke contactinformatie, zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen zoals u die aan ons verstrekt tijdens online registratie en als u zaken met ons doet of diensten aan ons verleent; voor sommige websites kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken om een rekening te openen.
 • Informatie met betrekking tot aankopen, zoals gegevens betreffende aankopen die u op onze websites hebt gedaan, inclusief gegevens over uw betaalkaart en verzendgegevens.
 • Informatie betreffen werk, zoals door u aangegeven functievoorkeuren, arbeidsverleden en informatie die online in sollicitaties aan ons is verstrekt.
 • Demografische informatie, zoals leeftijd, geslacht, informatie over hobby’s of activiteiten, smaak of andere voorkeursinformatie, en dergelijke.

We kunnen informatie uit andere bronnen verzamelen, zoals contactlijsten en demografische informatie van derden en andere bronnen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met andere informatie die we verzamelen en gebruiken voor het doel dat in deze privacyverklaring wordt beschreven.

We verzamelen bovendien bepaalde soorten informatie automatisch, te weten:

 • Uw Internet Protocol (IP) adres of apparaatidentificatie, het besturingssysteem van uw apparaat, het browsertype, de websites die u voor en na uw bezoek aan onze websites bezoekt, bekeken pagina’s en activiteiten op onze website, evenals uw interactie met reclame.
 • Externe dienstverlenings- en reclamepartners kunnen ook automatisch informatie verzamelen.
 • Meer informatie over onze werkwijzen met betrekking tot gegevensverzameling vindt u hieronder .

Deze gegevens worden rechtstreeks van uw verzameld, maar ook via derden die u toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verstrekken en, voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, via algemeen beschikbare bronnen zoals sociale media.

Waarom verzamelen wij en hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens voor diverse doeleinden gebruiken met inbegrip van het leveren van de door u verzochte producten en diensten, de administratie van promotieactiviteiten (sweepstakes, competities en aanbiedingen), communicatie met u, het maken van reclame, het verbeteren van onze websites, producten en diensten, en voor andere gerechtvaardigde commerciële doeleinden die als volgt nader worden omschreven:

 • Het leveren van de door u verzochte voorzieningen, producten en diensten: We kunnen de over u verzamelde gegevens gebruiken om aan uw vraag naar onze voorzieningen, producten en diensten te voldoen en u deze in gebruik te geven.
 • Registratie, competities en promoties: We kunnen uw gegevens gebruiken om u deel te laten nemen aan competities, u de resultaten mee te delen en u te registreren voor bepaalde voorzieningen, producten en diensten in overeenstemming met de door u gekozen marketingvoorkeuren.
 • Onze communicatie met en informatieverstrekking aan u: We kunnen uw gegevens gebruiken om met u te communiceren, op uw vragen of opmerkingen te reageren, u updates en nieuws te verstrekken en u te attenderen op vacatures die zijn ontstaan en die aan uw profiel beantwoorden (in het geval dat u uw CV instuurt). We kunnen uw gegevens bovendien gebruiken om u materiaal en informatie te sturen die op u zijn afgestemd, en u brochures, coupons, monsters, aanbiedingen en andere informatie over onze producten of onze familie van bedrijven te verstrekken. We vragen bezoekers die hun e-mailadres opgeven om aan te geven of zij verdere informatie of nieuws van ons of onze website willen ontvangen, en slechts die personen die dit verzoeken, ontvangen verdere communicatie van ons. We kunnen u ook vragen of u informatie wilt ontvangen over andere producten van leden van onze familie van bedrijven. We geven bezoekers tevens te allen tijde een “afmeld”-optie als zij niet langer e-mails of andere informatie van ons willen ontvangen.
 • Het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u: Als u als werknemer of dienstverlener voor ons werkt of solliciteert naar een baan bij ons, kunnen wij voor zover nodig uw gegevens gebruiken in verband met uw arbeidscontract of dienstenovereenkomst. Als u een klant of gebruiker van onze diensten bent, gebruiken we uw persoonsgegevens om onze verplichtingen uit hoofde van het contract dat wij met u hebben afgesloten na te komen.
 • U voorzien van relevante reclame: We kunnen ‘opt-in’ e-maillijsten kopen en gebruiken om in contact te treden met potentiële klanten van wie wij vermoeden dat ze geïnteresseerd zijn in de producten of diensten van de Mars-familie van bedrijven. Wij respecteren verzoeken om afmelding en vragen de leveranciers van lijsten om de garantie dat alleen e-mailcontactgegevens worden verstrekt voor klanten die de wens te kennen hebben gegeven om aanbiedingen en informatie per e-mail te ontvangen. We kunnen ook gebruik maken van demografische en voorkeursinformatie zodat we reclame met betrekking tot producten en diensten van Mars kunnen richten op de gebruikers voor wie deze het meest relevant is. Dit is zodanig ontwikkeld dat gebruikers reclame zien die hen het meest waarschijnlijk interesseert, en adverteerders hun reclame aan consumenten kunnen tonen die hier het meest ontvankelijk voor zijn. Voor nadere informatie over onze werkwijzen met betrekking tot reclame, verwijzen wij u naarWat is ons beleid met betrekking tot online reclame op basis van surfgedrag? hieronder.
 • U op de hoogte te stellen van andere aanbiedingen: Soms doen onze merken aanbiedingen, of verstrekken coupons en informatie, inclusief catalogi, die u per post worden toegezonden. Bijvoorbeeld, als klanten een online order in een van onze postorderwinkels plaatsen of zich online registreren voor een van onze catalogi, kunnen wij hen aan de lijst toevoegen waaraan die catalogus wordt toegezonden. We kunnen ook lijsten gebruiken die we van derden of openbare bronnen hebben ontvangen om u deze informatie te sturen en, zoals routinematig wordt gedaan in de postorderbranche, kunnen we namen en adressen (maar geen e-mailadressen zonder toestemming) van onze postorderklanten uitwisselen met andere postorderbedrijven die ook per post contact met u kunnen opnemen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van offline communicatie van onze merken.
 • Het verbeteren van onze websites, voorzieningen, producten en diensten: We kunnen de informatie die we verzamelen gebruiken om de productaanbiedingen en diensten van de Mars-familie van bedrijven en onze websites en voorzieningen te verbeteren.
 • Bepaalde geautomatiseerde besluitvormingsactiviteiten: We kunnen de informatie die we verzamelen gebruiken voor het verzorgen van online reclame en/of het aanmaken van een persoonlijkheidsprofiel voor u. Details over de persoonsgegevens die wij verzamelen, hoe deze worden gebruikt en hoe u zich kunt afmelden van geautomatiseerde besluitvorming wordt hieronder toegelicht.

Hoe delen we en verstrekken we uw gegevens?

We kunnen uw gegevens delen met en verstrekken aan:

 • Mars en de Mars-familie van bedrijven;
 • verkopers of agenten. Zo kunnen we uw informatie delen met bedrijven die we hebben ingehuurd om diensten namens ons te verlenen. Als we informatie met deze andere bedrijven delen om diensten aan ons te verlenen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen tenzij u andere toestemming geeft;
 • anderen, wanneer uw gegevens tezamen met andere bedrijfsmiddelen worden overgedragen..

anderen, wanneer uw gegevens tezamen met andere bedrijfsmiddelen worden overgedragen. We kunnen ook persoonsgegevens delen of verstrekken, inclusief de inhoud van uw berichten:

 • om te voldoen aan de wet of om juridische procedures te voeren of om te voldoen aan rechtmatige verzoeken, inclusief van wetshandhavings- en overheidsdiensten;
 • om klachten van klanten of mogelijke schending van de wet te onderzoeken, ter bescherming van de integriteit van de website, om aan uw verzoeken te voldoen, of om medewerking te verlenen aan juridisch onderzoek;
 • ter bescherming van de rechten of het eigendom van de bedrijven binnen de Mars-familie van bedrijven of onze klanten, inclusief het afdwingen van de bepalingen die uw gebruik van de diensten regelen;
 • om te handelen in de overtuiging, te goeder trouw, dat gebruik of verstrekking noodzakelijk is om de veiligheid van onze medewerkers, klanten of het publiek te beschermen.

Wij wijzen u erop dat onze websites links kunnen bevatten naar websites van derden waarvan de omgang met privacy kan verschillen van die van ons. Als u persoonsgegevens naar deze websites stuurt, worden uw gegevens beschermd krachtens het privacybeleid van die websites. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen.

Hoe zit het met de privacy van kinderen?

Onze websites zijn voornamelijk ontwikkeld en bedoeld voor volwassenen en tieners (van 13 jaar en ouder) en niet voor kinderen die jonger dan 13 jaar zijn . In overeenstemming met de (Amerikaanse) Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) (Wet ter bescherming van de online privacy van kinderen), worden persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar niet bewust door ons verzameld of opgeslagen, en zijn onze bedrijfswebsites niet ontwikkeld om persoonsgegevens te verzamelen van kinderen die jonger dan 13 jaar zijn. Wij geven tieners die jonger dan 16 jaar zijn geen toestemming om hun persoonsgegevens via onze website naar Mars te sturen, materiaal te posten of foto’s of informatie te uploaden, voordat we hiervoor goedkeuring van hun ouders hebben verkregen. We voeren maatregelen in om ouderlijke toestemming te controleren waarbij we de beschikbare technologie in beschouwing nemen. We kunnen bezoekers vragen een geboortedatum in te voeren om te voorkomen dat minderjarigen bepaalde websites, onderdelen of voorzieningen gebruiken. Wanneer lokale wetten hogere leeftijdsdrempels opleggen, zullen we aan deze voorschriften voldoen. Lees voor meer informatie onzeSpeciale kennisgeving aan ouders[dynamische link creëren] en de Gedragscode Marketing van Mars.

Wat is ons beleid met betrekking tot online reclame op basis van surfgedrag?

Wij ondersteunen de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising (Zelfreguleringsprincipes voor online reclame op basis van gedrag) van de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten. Dit is van toepassing op consumenten uit de Verenigde Staten. Meer informatie over deze beginselen vindt u hier. Reclame die wij online plaatsen met gebruik van gegevens op basis van uw surfgedrag moet vergezeld gaan van het pictogram waarmee reclame-opties kunnen worden ingesteld om consumenten te helpen begrijpen hoe hun gegevens worden verzameld en gebruikt en om consumenten die grotere controle willen keuzes te geven. Het pictogram ziet er zo uit:

advertising-option-icon.png

Door op het weergegeven pictogram te klikken, kunt u informatie bekijken (en informatie volgen) betreffende online reclame op basis van surfgedrag, inclusief wie uw online gegevens verzamelt en gebruikt, hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van deze reclame, en nog veel meer.

Hoe verzorgen we reclame via online reclame op basis van surfgedrag?

Op bepaalde momenten tonen we reclame zowel op ons netwerk van eigen en beheerde websites en op de websites van derden. Als u een van onze websites bezoekt of reclame bekijkt die wij elders online verzorgen, ziet u wellicht verschillende soorten reclame, zoals tekstreclame naast zoekresultaten of videoreclame op webpagina’s. Soms is die reclame gebaseerd op de inhoud van de pagina’s waarop de reclame verschijnt. Op andere momenten wordt deze reclame gegenereerd door de specifieke reclame af te stemmen op uw interesses die zijn afgeleid van uw online activiteiten en die in de loop van de tijd zijn verzameld. Reclame op basis van uw surfgedrag heeft als doel u reclame te tonen die het meest relevant voor u is.

Om dit te kunnen doen, maken wij en een aantal van onze externe reclamebedrijven gebruik van technologie zoals cookies en webbakens om informatie te verzamelen over uw interactie met onze websites en andere websites van derden (“Online Gegevens”). Deze Online Gegevens verstrekken ons over het algemeen geen informatie over uw identiteit en worden veelal samengevoegd met andere gegevens voor de samenstelling van segmenten – groepen gebruikers en bepaalde algemene categorieën van interesses die we hebben afgeleid op basis van diverse factoren (bijvoorbeeld “sportliefhebber”). De Online Gegevens kunnen het volgende omvatten:

•de webpagina’s, producten en diensten die u bekijkt en de links die u aanklikt als u gebruik maakt van onze websites en diensten en de websites van derden;

•onze e-mails die u bekijkt en de links die u in die e-mails aanklikt;

•of uw reclame die u wordt getoond bekijkt of aanklikt;

•gegevens over demografie of interesse, inclusief de algemene geografische locatie afgeleid uit uw IP-adres; en

•de zoektermen die u invoert als u gebruik maakt van bepaalde zoekdiensten.

Wij en onze externe reclamepartners gebruiken deze Online Gegevens om een nauwkeuriger beeld te schetsen van de interesses van het publiek waarmee we informatie uitwisselen – met inbegrip van u – zodat we reclame kunnen bieden die relevanter is voor deze interesses.

Daarnaast gebruiken onze externe reclamepartners deze Online Gegevens voor diverse andere doelen, te weten (a) in combinatie met reclame die op onze website of andere websites verschijnt, (b) voor het opstellen van rapporten over websiteverkeer, statistieken, reclamegegevens en andere interactie met reclame en de websites waarop deze wordt geplaatst, en (c) om de effectiviteit van reclame op het web en in e-mails te meten.

Waarom zou u reclame op basis van surfgedrag willen ontvangen?

Consumenten ontvangen om vele verschillende redenen graag reclame op basis van surfgedrag. Reclame op basis van surfgedrag is nuttig omdat deze beter tegemoet komt aan uw specifieke interesses. Zo zien eigenaars van katten wellicht meer reclame voor kattenvoer en minder voor hondenverzorging. Met reclame op basis van surfgedrag ontdekt u waarschijnlijk gemakkelijker nieuwe diensten en producten die echt relevant voor u en uw interesse zijn. Hondeneigenaars, bijvoorbeeld zullen waarschijnlijk vaker reclame voor de nieuwste hondenverzorgingsproducten zien, terwijl katteneigenaars vaker reclame zien voor de nieuwste oplossing voor haarballen bij katten. Kort gezegd kan het ontvangen van reclame op basis van surfgedrag u helpen beter toegang te krijgen tot nieuwe producten, diensten en voorzieningen die het meest relevant voor u zijn, wat weer kan leiden tot een verbetering van uw leven en sociale ervaringen. U ziet bovendien niet telkens weer dezelfde reclame van ons omdat het aantal keren dat u een specifieke reclame op basis van surfgedrag ziet beperkt is. Door u af te melden voor reclame op basis van surfgedrag, gaan deze voordelen aan u voorbij.

Een opmerking over Google Analytics — Om het verstrekken van relevante inhoud te vergemakkelijken, maken wij gebruik van reclamevoorzieningen van Google Analytics. Meer informatie hierover en de optie om u af te melden, vindt uhier .

Hoe kunt u zich afmelden voor de ontvangst van reclame op basis van surfgedrag van ons?

Als u niet langer reclame op basis van surfgedrag van onze Amerikaanse sites wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen met gebruik van de onderstaande informatie. Wij wijzen u erop dat een dergelijke afmelding niet inhoudt dat u niet langer online reclame van ons ziet. Het betekent eenvoudig dat de online reclame van ons die u ziet niet is gebaseerd op uw specifieke surfgedrag.

Afhankelijk van waar u woont, heeft u toegang tot één gemakkelijke locatie om uw voorkeuren aan te geven, inclusief de optie om u “universeel” af te melden voor reclame op basis van surfgedrag bij deelnemende entiteiten:

In de Verenigde Staten bezoekt u deze site: Ad Choices.

In Canada bezoekt u deze site: Your Ad Choices.

In the EU bezoekt u deze site: Your Online Choices.

Als u zich met gebruik van deze methoden afmeldt, wordt een cookie op uw apparaat geplaatst die aangeeft dat u zich heeft afgemeld voor reclame op basis van surfgedrag. Als u uw cookies wist, moet u zich opnieuw afmelden. Deze websites bieden bovendien gedetailleerde informatie over reclame op basis van surfgedrag en tips voor het beheer van uw online privacy.

Informatie over cookies

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

“Cookies” zijn gegevensbestanden die een website naar uw computer stuurt terwijl u de site bekijkt. Deze gegevensbestanden bevatten informatie waarmee onze site zich belangrijke informatie kan herinneren die uw gebruik van de site efficiënter en nuttiger voor u maakt. Onze sites gebruiken cookies voor diverse doelen. Wij gebruiken cookie-technologie en IP-adressen om informatie van online bezoekers te verkrijgen en bovendien om geregistreerde bezoekers de allerbeste op hen afgestemde online ervaring te geven.

Bezoekers aan onze sites gebruiken verschillende webbrowsers en verschillende computers. Om uw bezoeken zo gemakkelijk mogelijk te maken met de door u gebruikte technologie, houden we automatisch bij welk soort browser (bijv. Internet Explorer) en welk besturingssysteem (bijv. Windows, Mac) de bezoeker gebruikt, en de domeinnaam van de aanbieder van internetdiensten van de bezoeker. We volgen ook het totale aantal bezoekers aan onze site als geheel zodat we onze sites kunnen bijwerken en verbeteren. Met deze gegevens kunnen we vaststellen welke voorzieningen de voorkeur van het grootste aantal bezoekers hebben, wat ons helpt om onze site actueel en interessant te houden voor de meerderheid van onze bezoekers. We gebruiken bovendien cookies om te voorkomen dat kinderen toegang tot bepaalde onderdelen of voorzieningen krijgen die alleen voor volwassenen of tieners zijn bedoeld.

Hoe gebruiken we cookies om uw ervaring op onze site beter op u af te stemmen?

Met cookie-technologie kunnen wij materiaal leveren dat is afgestemd op de belangstelling van een bezoeker en het ons mogelijk maakt om het bestellen van producten, het inschrijven voor en deelnemen aan sweepstakes en competities door onze bezoekers en het aanbieden van andere voorzieningen aan onze bezoekers gemakkelijker te maken. Sites waar men online kan winkelen, gebruiken cookies om de artikelen in het winkelmandje te onthouden en verwerken. Waar gepast uit hoofde van onze vermelde werkwijzen en ons beleid, kunnen we in die gevallen persoonsgegevens in verband met een cookiebestand brengen.

Gebruiken derden cookies op onze site?

We kunnen derden toestemming geven op onze websites cookies te gebruiken en reclame te maken. We beheren de cookies van derden niet. Er bestaan gratis programma’s die u kunt downloaden en waarmee u uw voorkeuren kunt instellen en de overgrote meerderheid van cookies van derden op het internet kunt blokkeren.

De verschillende soorten cookies die door ons worden gebruikt

De cookies die door ons worden gebruikt zijn gebaseerd op de richtlijn van de Internationale Kamer van Koophandel betreffende categorieën cookies: strikt noodzakelijke, prestatie-, functionele en targetcookies.

Met 'strikt noodzakelijke’ cookieskunt u op de website surfen en essentiële voorzieningen gebruiken zoals beveiligde onderdelen, winkelmandjes en online facturering. Deze cookies verzamelen geen gegevens over u die kunnen worden gebruikt voor marketing of om te herinneren waar u op het internet bent geweest. Wij gebruiken deze strikt noodzakelijke cookies:

 • voor het herinneren van zaken zoals de informatie die u hebt ingevoerd op orderformulieren als u in een enkele webbrowser-sessie naar verschillende pagina’s navigeert;
 • voor het herinneren van de goederen en diensten die u hebt besteld als u naar de kassapagina gaat;
 • om vast te stellen dat u op een website van Mars bent ingelogd;
 • om ervoor te zorgen dat u een verbinding maakt met de juiste dienst op onze website als we veranderingen aanbrengen in de manier waarop de website werkt.

Cookies die we als ‘strikt noodzakelijke’ cookies hebben gedefinieerd worden NIET gebruikt:

 • voor het verzamelen van gegevens die kunnen worden gebruikt om reclame voor producten of diensten bij u te maken;
 • om uw voorkeuren of gebruikersnaam na uw huidige bezoek te herinneren.

'Prestatie'-cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en of u tegen fouten aanloopt. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld – de verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om ons te helpen verbeteringen aan te brengen in de manier waarop onze website werkt, te begrijpen waarvoor onze gebruikers belangstelling hebben en te meten hoe effectief onze reclame is. We gebruiken prestatiecookies bovendien:

 • voor statistieken over de manier waarop onze website wordt gebruikt;
 • om te zien hoe effectief onze reclame is (we gebruiken deze informatie niet om reclame specifiek op u te richten als u andere websites bezoekt);
 • om ons te helpen de website te verbeteren door eventuele optredende fouten te meten;
 • om verschillende ontwerpen van onze website te testen.

Cookies die we als ‘prestatie’-cookies hebben gedefinieerd worden NIET gebruikt:

 • voor het verzamelen van informatie die zou kunnen worden gebruikt om op andere websites reclame voor producten bij u te maken;
 • voor het herinneren van uw voorkeuren of gebruikersnaam na uw huidige bezoek;
 • om op andere websites reclame specifiek op u te richten.

'Functionele' cookiesworden gebruikt om diensten te leveren of instellingen te herinneren om uw bezoek te verbeteren. Wij gebruiken ‘functionele’-cookies:

 • voor het herinneren van de instellingen die u hebt toegepast zoals lay-out, tekstmaat, voorkeuren en kleuren;
 • om te herinneren of wij u al hebben gevraagd of u een vragenlijst wilt invullen;
 • om u te tonen wanneer u op onze site bent ingelogd;
 • om informatie met partners te delen zodat zij diensten op onze site kunnen verlenen. De gedeelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het leveren van de diensten, producten of voorzieningen en voor geen enkel ander doel.

Cookies die we als ‘functionele’-cookies hebben gedefinieerd worden NIET gebruikt:

 • om op andere websites reclame specifiek op u te richten.

'Target'-cookieszijn gekoppeld aan diensten die door derden worden verleend, zoals ‘Like’-knoppen en ‘Share’-knoppen. De derde partij levert deze diensten in ruil voor de vaststelling dat u onze website hebt bezocht. Wij gebruiken ‘target’-cookies:

 • om koppelingen te maken met sociale netwerken zoals Facebook, die vervolgens informatie kunnen gebruiken over uw bezoek om op andere websites reclame specifiek op u te richten;
 • om reclamebureaus informatie over uw bezoek te verstrekken zodat zij u reclame kunnen bieden waarvoor u wellicht belangstelling hebt.

Wat zijn webbakens en hoe gebruiken wij ze?

Een aantal van onze webpagina’s en e-mail updates kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, die webbakens worden genoemd en ook met pixel GIF’s, clear GIF’s of pixel tags worden aangeduid. Ze maken het ons op websites mogelijk om bezoekers die onze pagina’s hebben bekeken te tellen. In promotionele e-mailberichten/nieuwsbrieven stellen webbakens ons in staat om te tellen door hoeveel abonnees ze zijn gelezen. Met webbakens kunnen we statistische informatie ontwikkelen over de activiteiten en voorzieningen waarvoor onze consumenten de meeste belangstelling hebben met als doel meer op de klant gerichte inhoud te bieden. Ze worden niet gebruikt om zonder uw toestemming toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Hoe kunt u zich afmelden voor cookies?

Uw browser instellen op het weigeren van cookies

Als u geen cookies wenst, kunt u uw computer zodanig instellen dat u telkens een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt gestuurd of kunt u via uw browser (bijv. Internet Explorer of Firefox) alle cookies uitschakelen. Raadpleeg het HELP-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookies te wijzigen of bij te werken.

U kunt ook een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org met uitgebreide informatie over de manier waarop u dit op talrijke browsers kunt doen. Hier vindt u eveneens informatie over het wissen van cookies van uw computer en meer algemene informatie over cookies. Voor informatie over hoe u dit op de browser van uw mobiele telefoon moet doen, dient u de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon te raadplegen.

Wij wijzen u erop dat het beperken van cookies van invloed kan zijn op de functionaliteit van de websites van Mars.

Wat moet u nog meer weten?

Waar worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt?

Persoonsgegevens die via onze websites en diensten worden verzameld of van u of derden door Mars worden ontvangen, kunnen worden opgeslagen in de Verenigde Staten of elk ander land waarin wij of onze dienstenaanbieders faciliteiten hebben.

De servers en databases waarin informatie kan worden opgeslagen, kunnen zich bevinden buiten het land waarin u toegang tot deze website hebt verkregen en in een land dat niet dezelfde privacywetgeving heeft als het land waarin u woont. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, kunnen naar het buitenland worden verzonden, maar we zullen persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Aan werk gerelateerde vragen kunnen eveneens worden doorgezonden naar alle bedrijven in de Mars-familie van bedrijven. Door deze website te bezoeken en informatie te versturen, stemt u in met deze verzameling, verwerking, verzending en/of opslag van uw persoonsgegevens. Wij merken hierbij op dat ons beleid per regio kan verschillen, dus als u een van onze websites in een andere regio bezoekt, dient u te controleren of er een specifieke verklaring voor die locatie aanwezig is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang wij een legitiem commercieel doel hebben om dit te doen en in overeenstemming met ons beleid betreffende bewaring van gegevens.

En hoe zit het met persoonsgegevens die algemeen beschikbaar zijn (zoals in chatrooms, op berichtenborden, of in andere interactieve fora)?

Wij kunnen chatrooms, berichten- of bulletinborden, of interactieve ruimtes aanbieden waar bezoekers opmerkingen of informatie voor andere bezoekers kunnen plaatsen. Als er chatrooms, berichten- of bulletinborden, sociale netwerkmogelijkheden of andere interactieve ruimtes aanwezig zijn waar persoonsgegevens op deze website kunnen worden geplaatst, dient u ervoor te zorgen dat u voorafgaand aan uw bezoek de geplaatste regels leest, aangezien u hieraan en aan onze Algemene Voorwaarden bent gebonden. Voor regels voor deelname aan interactieve voorzieningen kunnen leeftijds- en andere beperkingen inhouden. Alles wat u online plaatst, is publieke informatie en wij zijn niet verantwoordelijk voor iets dat u vrijwillig online plaatst. Gebruikers dienen voorzichtigheid te betrachten bij het verstrekken van persoonsgegevens online.

Overdracht

In het geval dat alle of een deel van onze bedrijfsmiddelen worden verkocht aan of overgenomen door een andere partij, of in het geval van een fusie, geeft u ons het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld over te dragen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We hebben administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen doorgevoerd, die zijn ontwikkeld voor de bescherming van uw informatie. Geen enkele veiligheidsmaatregel is echter 100% veilig en derhalve raden wij u aan om aanvullende maatregelen te treffen om uzelf en uw informatie te beschermen, zoals het installeren van up-to-date antivirus software, het sluiten van browsers na gebruik, het vertrouwelijk bewaren van uw logingegevens en wachtwoorden, en er bovendien voor te zorgen dat u de door u gedownloade software en apps regelmatig update om te verzekeren dat de meest recente beveiligingsvoorzieningen op uw apparatuur zijn geactiveerd.

Internationale gegevensoverdracht

Als u ervoor kiest ons uw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij, in overeenstemming met wettelijke voorschriften, die gegevens overdragen aan de aan ons gelieerde bedrijven en onze dochtermaatschappijen of aan andere externe partijen, in het buitenland, en vanuit uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld. Mars maakt voornamelijk gebruik van modelcontractbepalingen voor gegevensoverdracht van de Commissie van de Europese Unie voor gegevensoverdracht vanuit de Europese Unie naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Mars maakt bovendien gebruik van de EU-VS-privacyschildovereenkomst voor gegevensoverdracht tussen de EU en VS.

Onze toezegging met betrekking tot het privacyschild

Mars US en de door Mars US bestuurde Amerikaanse dochtermaatschappijen (zie hier de lijst met de relevante Amerikaanse organisaties en dochtermaatschappijen van Mars), nemen deel aan het EU-US privacyschild-kader en het Swiss-US privacyschild-kader en hebben aan het Ministerie van Handel verklaard dat we ons houden aan de beginselen van het privacyschild bij het verwerken van alle persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten worden verzonden. Mars blijft verantwoordelijk en aansprakelijk uit hoofde van de beginselen van het privacyschild indien externe agenten die Mars heeft aangesteld om de persoonsgegevens namens Mars te verwerken dit doen op een manier die niet strookt met de beginselen, tenzij Mars bewijst niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis die aanleiding tot de schade is geweest. In bepaalde situaties kan van Mars worden geëist persoonsgegevens te verstrekken in antwoord op rechtmatige verzoeken door openbare autoriteiten, bijvoorbeeld om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving. We moedigen personen in de EU en Zwitserland aan om contact met ons op te nemen op [email protected] als u een klacht of vraag hebt met betrekking tot het privacyschild, maar voor klachten die niet direct door ons worden opgelost, hebben we ervoor gekozen samen te werken met een panel dat is opgezet door de Europese Databeschermingsautoriteiten (DPAs) en de Zwitserse Federale Commissaris voor Databescherming en Informatie (FDPIC). In bepaalde situaties biedt het privacyschild betrokken personen het recht om gebruik te maken van bindende arbitrage om klachten op te lossen die niet via andere wegen worden opgelost. Mars US is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). In geval van tegenstrijdigheid van de voorwaarden in deze privacyverklaring en de beginselen van het privacyschild, prevaleren de beginselen van het privacyschild. Ga naar Ga naar www.privacyshield.gov voor meer informatie over het privacyschild-programma en om onze certificatie te bekijken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat wij deze privacyverklaring periodiek bijwerken, dus lees deze pagina regelmatig door om deze verklaring op wijzigingen te controleren. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring door gedurende een redelijke termijn een kennisgeving op onze homepagina te plaatsen en de “Laatste versie” datum [hieronder] te wijzigen. Uw blijvende gebruik van onze website na het plaatsen van wijzigingen door ons betekent dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

Wat moet u doen als u vragen hebt, gegevens wilt bekijken, bijwerken of wissen of zich wilt afmelden voor communicatie in de toekomst? We nemen stappen om uw persoonsgegevens accuraat te houden. U kunt de persoonlijke contactgegevens die u aan Mars verstrekt bekijken, corrigeren of bijwerken. Een aantal programma’s van Mars biedt de mogelijkheid om persoonsgegevens online te bekijken of bij te werken. Controleer waar u zich heeft geregistreerd om vast te stellen of u uw gegevens daar kunt bekijken of bijwerken.

Indien u de gegevens die over u in onze marketingdatabase zijn opgeslagen wilt bekijken, bijwerken, wijzigen, wissen, overdragen of beperken, bezwaar wilt maken tegen de verwerking ervan (behoudens eventuele geldende wettelijke uitzonderingen), u wilt afmelden voor het ontvangen van verdere communicatie van ons, of vragen heeft over onze privacyverklaring,klikt u hier.

Wanneer de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming plaatsvindt, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via e-mail op [email protected]. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de wettigheid van onze verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan het intrekken daarvan. Waar toepasselijk kunt u bovendien het recht hebben om een klacht bij uw plaatselijke databeschermingsautoriteit in te dienen. Wij zullen ons inspannen om eventuele kwesties rond de behandeling door ons van uw informatie op te lossen en u kunt te allen tijde contact met ons opnemen met eventuele vragen of zorgen hierover.

Hoe neemt u contact met ons op?

U kunt contact met ons opnemen met gebruik van de volgende informatie:

Mars, Incorporated
Attn: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer
Global Privacy Team
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Verenigd Koninkrijk
E-mail: [email protected]

Wij zetten ons ervoor in om samen met u eventuele klachten betreffende deze privacyverklaring of de behandeling van uw persoonsgegevens op te lossen. Indien u een kwestie aan de orde wilt stellen, kunt u contact opnemen met [email protected] en zal uw bericht onmiddellijk in behandeling worden genomen.

Verwerking van gegevens in de Europese Unie

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens die in de Europese Unie worden verwerkt alleen als we hiervoor een wettige reden hebben, bijvoorbeeld:

 • als de verwerking van uw persoonsgegevens in ons gerechtvaardigd belang is: zo kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten en de inhoud van onze websites te verbeteren, en voor administratieve doeleinden zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven.
 • om onze verplichtingen na te komen uit hoofde van een contract met u, bijvoorbeeld, als u voor ons werkt als werknemer of dienstverlener of solliciteert naar een baan bij ons, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met uw arbeids- of dienstenovereenkomst. Als u een consument bent, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van het contract dat wij met u hebben afgesloten.
 • als we wettelijk verplicht zijn dit te doen, bijvoorbeeld om te voldoen aan de wet of om juridische procedures te voeren, of om te voldoen aan rechtmatige verzoeken, inclusief van wetshandhavings- en overheidsdiensten.

Toestemming: Wij zullen ons beroepen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wat zijn uw privacyrechten in Californië?

De wetgeving van Californië staat het inwoners van Californië toe om zich af te melden voor het door Mars verstrekken van persoonsgegevens aan derden voor direct-marketingdoeleinden. U kunt er te allen tijde voor kiezen u af te melden voor het delen van uw persoonsgegevens met derden voor marketingdoeleinden door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het hierboven vermelde contactadres of door ons een e-mail te sturen op [email protected]. Deze afmelding verbiedt echter niet de verstrekking voor andere dan marketingdoeleinden. De wetgeving van Californië staat het inwoners van Californië bovendien toe om eens per jaar ons te verzoeken om en gratis van ons te ontvangen, een lijst van (eventuele) derden aan wie wij in het voorgaande kalenderjaar persoonsgegevens hebben verstrekt voor hun direct-marketingdoeleinden, en het soort persoonsgegevens dat aan die partijen is verstrekt. Indien u een inwoner van Californië bent en deze informatie wilt opvragen, dan kunt u uw verzoek in een e-mail richten aan [email protected] of schriftelijk aan het hierboven vermelde contactadres. Verzoeken per telefoon of fax worden niet geaccepteerd. De onderwerpregel van de e-mail of de verzendenvelop en de inhoud van uw verzoek moeten de zin ‘Your Californian Privacy Rights’ (Uw privacyrechten in Californië) bevatten, inclusief uw naam, e-mailadres (als u per e-mail antwoord wilt ontvangen) of straatnaam en huisnummer, stad, staat, postcode (als u per post antwoord wilt ontvangen).

Hoe reageren wij op Do-Not-Track vermeldingen

Wij ondersteunen geen “Do Not Track” browserinstellingen en nemen op dit moment niet deel aan Do Not Track kaders die ons de mogelijkheid zouden geven om te reageren op signalen of andere mechanismen van u betreffende de verzameling van uw persoonsgegevens.

Laatste versie: juli 2017

Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen de Engelse versie van onze privacyverklaring en een versie die in een andere taal is vertaald, is de Engelse versie van kracht.